Otwarcie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej


124264

Po ponad dwóch latach zakończyła się renowacja Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości). W dniu 9 listopada, po uroczystym złożeniu wieńców i kwiatów przy Bramie Straceń – dokonano otwarcia Muzeum i ekspozycji malarstwa syberyjskiego Aleksandra Sochaczewskiego.

Muzeum Niepodległości było beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu,

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, położone na terenie twierdzy zbudowanej przez władze rosyjskie po stłumieniu powstania listopadowego, to jedno z najważniejszych miejsc polskiej martyrologii. Mieściło się w nim słynne carskie więzienie śledcze dla więźniów politycznych, bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Przewinęło się przezeń wiele wybitnych postaci naszej historii, wśród nich Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, ks. Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Jan Ludwik Popławski, Roman Dmowski i wielu innych. Kilkuset oddało życie na stokach Cytadeli.

Ekspozycja muzealna w X Pawilonie, zlokalizowana w dawnych wnętrzach więziennych, ukazuje uporczywą walkę kolejnych polskich pokoleń o odzyskanie niepodległości w epoce zaborów. Prezentując sylwetki wybitnych, zasłużonych w tej walce działaczy, dostarcza wzorców osobowych zwłaszcza dla młodych pokoleń. Dlatego bierze udział w edukacji historycznej uczniów przez organizowanie lekcji muzealnych z tematów wiążących się z walką Polaków o niepodległość oraz różnego rodzaju imprez rocznicowych i okolicznościowych. Jest w związku z tym ważną placówką na mapie polskiej edukacji historycznej.

Muzeum istnieje w X Pawilonie od 1963 roku, w praktyce od początków swojej działalności nie było poddane generalnemu remontowi, poza doraźnymi pracami remontowymi, umożliwiającymi w ogóle działalność tej instytucji. W konsekwencji jego aktualny stan techniczny wymagał gruntownej rewitalizacji. Dotyczyło to wszystkich jego obiektów, zarówno samego budynku X Pawilonu, jak również pobliskiego XI Pawilonu oraz bardzo atrakcyjnej wizualnie Bramy Bielańskiej połączonej z budynkiem historycznej działobitni.

Opr. JE

Fot. Tadeusz Stani