Stolice Polski w rysunkach Tadeusza Kurka. 966 – 2016 – 2017


Stolice Polski w rysunkach Tadeusza Kurka. 966 – 2016 – 2017

 

 

Od 18 stycznia do 12 marca 2017 r.

zapraszamy

do Galerii Brama Bielańska

na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(ul. Czujna, wjazd od strony Wisłostrady)

na wystawę pod tytułem

 

„Stolice Polski w rysunkach Tadeusza Kurka. 966 – 2016 – 2017”

 

Patronat honorowy nad wystawą objął

Wicepremier

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński

 

 

Stolica państwa jest siedzibą jego władz zwierzchnich, głównym ośrodkiem administracyjnym, lecz także symbolem państwa. Dzieje stołeczności grodów i miast to opowieść o chwalebnych i tragicznych kartach narodu, jego osiągnięciach cywilizacyjnych i ustrojowych oraz perspektywach. Przemiany miejsc stołecznych, stare i nowe kształty przestrzenne odzwierciedlają dzieje Polski i Polaków od początków państwowości aż do dziś.

Tadeusz Kurek ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność: malarstwo) oraz Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność: rzeźba). Ma osiągnięcia jako malarz, rzeźbiarz, projektant, architekt wnętrz, pedagog i społecznik. Przez wiele lat był prezesem artystycznej „GRUPY 10”. Miał ponad 50 międzynarodowych wystaw indywidualnych i uczestniczył w 70 wystawach zbiorowych, m.in. w Polsce, USA, Francji, Kanadzie, Grecji, Austrii. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim za całokształt twórczości artystycznej, otrzymał także odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medal Polonia Semper Fidelis.

Honorowy patronat medialny wystawy

 

https://polonia.tvp.pl/