„Białorusini w Wojsku Polskim 1939–1945”


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

(oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie)

zaprasza

w czwartek 9 marca 2017 r. o g. 12.00

na wernisaż wystawy

 

„Białorusini w Wojsku Polskim 1939–1945”

 

Wystawa powstała z inicjatywy Ambasady RP na Białorusi i była prezentowana w kilku miejscach  na terenie tego państwa. Jej polska inauguracja ma miejsce w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Wystawa składa się z dwóch części. Jedna to 13 plansz ukazujących historię Wojska Polskiego na Kresach Wschodnich w okresie II RP oraz udział żołnierzy Białorusinów
w walkach polskich formacji podczas II wojny światowej – od bitwy pod Mławą w 1939 roku do bitwy pod Monte Cassino. Dzięki kilku planszom można się zapoznać z biografiami żołnierzy Białorusinów służących w Wojsku Polskim. Drugą część wystawy tworzy około 60 oryginalnych pamiątek po Wojsku Polskim na Kresach zgromadzonych przez białoruskiego historyka Igora Mielnikowa. Są to m.in. nieśmiertelniki znajdowanie na miejscach bitew, na przykład pod Kobryniem, oryginalne dokumenty, odznaczenia, gazety wojskowe z lat trzydziestych, listy żołnierzy do rodzin. Atrakcją są dwa oryginalne mundury Wojska Polskiego: żołnierza Korpusu Ochrony Pograniczna i marynarza Flotylli Pińskiej z lat trzydziestych. Pierwszemu z nich towarzyszy mapa, busola oficerska, odznaka za służbę graniczną.