“Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc””.


Zapraszamy na wystawę Barbary Wachowicz

 

 

Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc”

 

 

pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

 

 

Wystawa prezentowana będzie
od 5 maja do 30 października 2016 r.

 

Wystawa: Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc” prezentuje życie i twórczość autora „Trylogii” bogatym zestawem fotogramów, bezcennymi pamiątkami osobistymi, rękopisami, unikatowym materiałem ikonograficznym, obiektami muzealnymi z epoki, kostiumami z filmu „Ogniem i mieczem”.

Wśród najcenniejszych pamiątek Sienkiewiczowskich jest wspaniały wizerunek Bogurodzicy, który patronuje już piątemu pokoleniu w rodzinie Sienkiewiczów. Demonstrujemy wszystkie portrety Sienkiewicza – od ucznia warszawskiego gimnazjum z roku 1864, po ostatnie zdjęcie wykonane tuż przed śmiercią w roku 1916.

Przedstawiamy rodzinę Pisarza i bliskie mu kobiety, dzieci, a także, wybiegając we współczesność, ukazujemy ciąg dalszy losów rodziny – wnuków, prawnuków, praprawnuków. Eksponujemy legendarny pamiętnik pierwszej z pięciu Marii Jego życia – Kellerówny, wydobyty z ruin powstańczej Warszawy. Zobaczycie pejzaże wpisane w biografię i twórczość Pisarza w Ojczyźnie oraz plejadę tropów poza granicami Polski. Ogrom dokonań twórczych Sienkiewicza ilustrują dziesiątki Jego dzieł w przekładach na setki języków.

Barbara Wachowicz jest autorką wielu prac poświęconych Sienkiewiczowi. Są wśród nich książki „Filmowe przygody małego rycerza”o realizacji filmu „Pan Wołodyjowski”, „Marie jego życia” o miłościach autora „Bez dogmatu”I nagroda Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, „Dom Sienkiewicza” – dramatyczne dzieje losu daru narodowego i rejestr krzywd wyrządzonych najbliższej rodzinie laureata Nagrody Nobla. Wśród wielu nagród przyznanych Barbarze Wachowicz jest „Polski Nobel” za „propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i pięknej polszczyzny”.

Ekspozycję zrealizowaliśmy przy współpracy z: Biblioteką Narodową w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Zodiak Jerzy Hoffman Film Production, Kostiumy aranżował Grzegorz Giercuszkiewicz.

Wystawa powstała dzięki inicjatywie wieloletniej wicedyrektorki Muzeum Literatury Pani Elżbiety Banko-Sitek.

Plakat2 kopia