“Orzeł Biały – znak wolności. Rzeźby Łukasza i Stanisława Hadynów” oraz “Ojcom naszym. 50-lecie pracy twórczej Gustawa Hadyny”.


Zapraszamy na wystawy zorganizowane z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

 

Patronaty honorowe:

 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Krzysztof Bugla
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

 

 

zapraszają na wernisaż wystaw:
Ojcom naszym. 50-lecie pracy twórczej Gustawa Hadyny

oraz

Orzeł Biały – znak wolności. Rzeźby Łukasza i Stanisława Hadynów

 

 

12 maja 2016 (czwartek) godzina 12.00
Galeria Brama Bielańska
ul. Czujna, 01-532 Warszawa
(wjazd od strony Wisłostrady)
Gustaw Hadyna
Urodził się 4 maja 1946 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1966); Studium Nauczycielskie w Radomiu (1968); studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Stanisława Słoniny i prof. Bohdana Chmielewskiego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1977 roku. Stanisław Gustaw Hadyna Urodził się 13 marca 1984 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiował historię na Wydziale Nauk Historycznych oraz ochronę dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pisze doktorat na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Łukasz Hadyna Urodził sie 17 marca 1982 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rzeźba jest jego hobby.

 

 

Zaproszenie Hadynowie-1Zaproszenie Hadynowie-2