“Zrozumieć kulturę”.


Zrozumieć kulturę

 

Dyskusja heglowska o linii demarkacyjnej kultury i nauki

 

7 czerwca 2016 r., godz. 17.00,

Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów

 

 

Dyskusja heglowska jest metodą wymiany poglądów o kulturze. Dialog, rozmowa, dyskusja mają za zadnie dochodzenie do prawdy. W książce „Nauki ścisłe a filozofia…” Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał: „Dyskusja pobudza krytycyzm, zmusza do wynajdywania argumentów subtelniejszych od oszczerstw i walenia pałką w łeb, budzi niepokój, pozbawia tak niebezpiecznej w sferze intelektu autosugestii w kierunku uznania swych koncepcji za doskonałe (…), a nade wszystko korzystna jest dla przysłuchujących się”.

 

 

 Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu lepsze zrozumienie kultury. Przyjęto zasadę: całość powstaje z przeciwieństw. Wg dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie antyteza, w konsekwencji ich połączenia powstaje synteza. Podczas pierwszej dyskusji heglowskiej spojrzymy na kulturę z perspektywy nauki. Zadamy sobie pytanie: Jak możliwa jest nauka o kulturze?

 

 

Punktem wyjścia do dyskusji będzie teza: nauka o kulturze jest możliwa.  Argumenty na poparcie tezy zaprezentuje Jolanta Dąbek (Muzeum Niepodległości). Kontrargumentów  dostarczy Michał Rybak (Muzeum Niepodległości). Dyskusję ogólną, w trakcie której sformułowana zostanie synteza, poprowadzi Aleksandra Magierecka (Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus).

 

 

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Niepodległości w Warszawie na pierwszą dyskusję heglowską.

 

ZKplakat 7.06. kopia