Wystawa „Przesuwanie Polski”


Muzeum Dulag 121 zaprasza na plenerową wystawę „Przesuwanie Polski – Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1948” przygotowaną przez Muzeum Historii Polski. Wystawę można obejrzeć do 15 listopada na terenie parafii św. Kazimierza w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 23 w godz. 9-18.

 

Tematem wystawy są przemieszczenia, i zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych jakie miały miejsce pod koniec II wojny światowej. W związku ze zmianami granic doszło do migracji społecznych które na trwałe zmieniły strukturę polskiego państwa i społeczeństwa. Wystawa „Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948” porusza najważniejsze tematy związane z dramatycznym procesem przesiedleń i organizacją na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przedstawiono w niej zarówno aspekty polityczne jak i społeczne.

 

Ważnym tematem wystawy jest skomplikowany proces integracji lokalnych społeczności współtworzonych przez grupy o odmiennych zwyczajach i doświadczeniach –z jednej strony autochtonów, z drugiej osadników ze Wschodu i tzw. Polski centralnej oraz reemigrantów z Zachodu. Wystawa opowiada m.in. o problemach życia codziennego, tworzeniu lokalnych struktur i organizacji oraz o wpływu Kościoła na proces integracji nowych mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy.

Przesuwanie Polski - plakat