Wręczenie dorocznej nagrody im. Andrzeja Potoka


Muzeum Niepodległości oraz Stowarzyszenie Klub Krakowian w Warszawie

 

zapraszają na

doroczne wręczenie nagrody im. Andrzeja Potoka

 

20 kwietnia (poniedziałek) godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

 

w programie:

– słowo o nagrodzie, Janusz Gast

 

– wręczenie Jerzemu Karpińskiemu, Krzysztofowi Mroziewiczowi i Andrzejowi Pawłowskiemu

 

 

dorocznej Nagrody im. Andrzeja Potoka. Nagrody w postaci honorowych dyplomów wręczają:

Wiesław Klimczak, Tadeusz Skoczek, Janusz Gast.

 

– prezentacja książek:

Klub Buda i Kabaret Pod Budą. Tropami legendy (Kraków 2014), autor: Andrzej Pawłowski,

“Bujać w obłokach” – prawdy, półprawdy i mity wokół “Stodoły”, 2012 r., autor: Jerzy Karpiński

 Projekcja filmu “Finał”, realizacja: Jerzy Karpiński

 

– poczęstunek

 

Jerzy Karpiński – absowent Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1965 – 1979 współtwórca i dzialacz Centralnego Klubu Studentów Politechniki Warszawskiej “Stodoła”. Założyciel Studenckiego Centrum Filmowego gdzie realizował filmy dokumentujące studencki ruch kulturalny (m.in. “Korowód”, “Fama”, “Finał 6.Festiwalu Kultury Studenckiej PRL”, “Misja Salonu Niezależnych”, “Sceny mimiczne Marka Gołębiowskiego”) oraz etiudy filmowe,  jak m.in.  “Wojna z Eskimosami”, (Grand Prix Studenckiego Festiwalu Filmowego w Krakowie, 1972).

Autor książek: “Wokół Stodoły 1956 – 1981” (dwa wydania: 1981 i 1984) oraz “Bujać w obłokach” – prawdy, półprawdy i mity wokół “Stodoły”, 2012 r.

Wielce zasłużona postać studenckiego ruchu klubowego.

Za twórczość filmową i działalność w sferze kultury Jerzy Karpiński był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Krzysztof Mroziewicz – studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwerystetu Warsawskiego. W okresie studiów był aktorem Studenckiego Teatru „Hybrydy” oraz kierownikiem Studenckiego Klubu „Hybrydy”. W latach 70. pracował w „ITD” na stanowisku kierownika Działu Kultury oraz Z-cy Redaktora Naczelnego. W latach 80. korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji ( posiadacz honorowej legitymacji PAP Nr 2 – po Ryszardzie Kapuścińskim ). Od 1990 roku dziennikarz „Polityki”. W latach 1999-2005 ambasador RP w Indiach i Nepalu. Reporter, korespondent wojenny, publicysta i komentator międzynarodowy, wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach, autor kilkunastu książek.

 

Zasłużony dla kultury studenckiej jako jej współtwórca, znawca i komentator. Autor cenionych artykułów, esejów, szkiców o tej tematyce, publikowanych w „ITD”, „Studencie”, „Orientacjach”, „Dialogu” oraz w innych prestiżowych tytułach polskich i zagranicznych. Znakomity znawca zjawiska kontrkultury w wymiarze światowym. Propagator polskich twórców wyrosłych z kultury studenckiej, ciagle wracający do tej tematyki także we współczesnych publikacjach, m.in. na portalu teatralny.pl Obecny jako autor w monografiach i publikacjach poświęconych kulturze studenckiej i teatrowi alternatywnemu. Prof. Małgorzata Szpakowska w artykule o teatrze studenckim po 1968 roku ( zob. „Dialog” 2015, nr 2 ) zalicza go do czołówki – obok Tadeusza Nyczka, Aldony Jawłowskiej i Edwarda Chudzińskiego – krytyków towarzyszących teatrowi studenckiemu.

 

Andrzej Pawłowski – autor książki pt.:Klub Buda i Kabaret Pod Budą. Tropami legendy (Kraków 2014)

Jest to pięknie wydana monografia krakowskiego klubu studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Klub działa od lat sześćdziesiątych ub. wieku w jednym z najstarszych domów studenckich Krakowa (przy ul. Ziaji, obecnie Jabłonowskich). Był miejscem kształtowania aktywnego środowiska studentów WSR, ale też kolebka i sceną jednego z najciekawszych kabaretów studenckich lat siedemdziesiątych – Kabaretu „Pod Buda”. Zespół ten (m.in. Bogdan Smoleń, Aleksy Gałka, Andrzej Pawłowski, Chariklia Mocios, Andrzej Sikorowski, Anna Treter, Henryk Cyganik) był laureatem „Trójzębu Neptuna”  na Famie w Świnoujściu. Jego członkowie (Smoleń, Treter, Cyganik) byli tez laureatami Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Potokplakat1 kopia