“Wokół edukacji emocjonalnej” – seminarium


Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie U siebie – At home
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

M-D-M Agencja Artystyczna

 

zapraszają na

 
Seminarium

Wokół edukacji emocjonalnej

 
środa, 21 października, godzina 14.00-17.00, Muzeum Niepodległości, Aleja Solidarności 62

 

Seminarium obejmuje pokaz filmu Urszuli Sochackiej Nie wolno się brzydko bawić, który opowiada nieznaną historię hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, z filią w Dzierżąznej.

 

14.00-14.15 Wprowadzenie: Hubert Kaszyński, Urszula Sochacka
Punktem skupienia Seminarium będzie wspólna dyskusja nad mechanizm transgeneracyjnego przekazu traumy, znaczeniem wiedzy płynącej z doświadczenia, tych którzy przeżyli głębokie trudności emocjonalne, jak również zastosowanie tej szczególnej wiedzy w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów socjalnych odwołujących się do tzw. edukacji emocjonalnej

 

14.15-15.30 Nie wolno się brzydko bawić (pokaz filmu)
Opowiadając historię Autorki i jednocześnie bohaterki filmu oraz jej ojca – byłego więźnia obozu, dzieło niejako przenosi historię z czasów II wojny światowej we współczesność – pokazując, jak przeżycia obozowe byłych więźniów mają wpływ na następne pokolenia.

 

15.45-16.45 Przestrzeń refleksji

 
W trakcie Seminarium “zranione opowiadania” przekształcają fizyczny akt mówienia w akt etyczny, co ma szczególne znaczenie w procesie uczenia się tych, którzy zamierzają pracować z człowiekiem.

 

Seminarium_Edukacja emocjonalna_21.10.