,,Powstanie Styczniowe- mogiły i miejsca pamięci”.


W Muzeum Częstochowskim prezentowana jest wystawa fotografii Zdzisława Malinowskiego ,,Powstanie Styczniowe- mogiły i miejsca pamięci”. Trudno nie zgodzić się z treścią zawartą w opisie wystawy, przypominającą iż Powstanie Styczniowe wpisało się w historię narodu i odcisnęło niezatarte piętno w jego kulturze. Ważnym śladem pamięci po licznych bitwach i potyczkach na ziemi częstochowskiej, radomszczańskiej i wieluńskiej pozostają groby, pamiątkowe tablice – świadectwo ofiary ich życia złożonego na ołtarzu Ojczyzny. Tematyka ta nierozerwalnie wiąże się z misją realizowaną przez nasze Muzeum. Z uwagi na to, jako współorganizatorzy wspomnianej wystawy, zachęcamy do jej odwiedzenia.

20160317_14290420160317_14292720160317_14294220160317_143000