“Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej”.


27 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się promocja książki dr Jolanty Załęczny pt. „Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej”.

Wykaz naukowych opracowań, poświęconych najnowszym dziejom Mazowsza, wzbogacił się o kolejną publikację książkową. Jest nią monografia powiatu warszawskiego, który w latach 1918-1939 obejmował swym zasięgiem tereny wokół Warszawy, w granicach którego znajdował się m.in. współczesny powiat legionowski. Książka zatytułowana „Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze kulturalne” jest skróconą wersją pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szczepańskiego i obronionej w 2008 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to pierwsze całościowe opracowanie dziejów powiatu warszawskiego w latach II Rzeczypospolitej, które obejmuje różne aspekty: kwestie polityczne, gospodarcze, kulturalne, oświatowe, religijne. Książce nadano układ problemowo-chronologiczny, każdy z rozdziałów znacząco poszerza wiedzę na temat przeszłości powiatu warszawskiego w okresie Polski Odrodzonej, oddaje też specyfikę omawianego obszaru.

 

Autorka wykorzystała archiwalia, prasę regionalną i lokalną, wiele nie znajdujących się dotychczas w obiegu naukowym materiałów źródłowych i opracowań. Łącznie bibliografia liczy ponad 700 pozycji.

 

Książka wydana staraniem Muzeum Niepodległości i Fundacji Władysława Orkana, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo, jest wartościowa z punktu badań nad dziejami Mazowsza, a z uwagi na liczne powiązania społeczno-ekonomiczne i kulturalne powiatu warszawskiego ze stolicą ważna także w aspekcie badań nad historią Warszawy. Pozostaje mieć nadzieję, że zainteresuje ona szerokie grono regionalistów mazowieckich i trafi do bibliotek na terenie Mazowsza.

 

Wśród zaproszonych gości na promocji publikacji w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów obecni na byli przedstawiciele: wydawcy – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek i prezes Fundacji im. Władysława Orkana Natalia Roszkowska, partnerów – Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski i reprezentant Starosty Legionowskiego Jana Grabca oraz wielu gości. Spotkanie poprowadził dr hab. Jacek Szczepański – dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie.

 

O merytorycznych stronach publikacji opowiedzieli recenzenci pracy prof. dr hab. Janusz Szczepański oraz prof. dr hab. Romuald Turkowski. Obydwaj zwrócili uwagę na wartość naukową wydania oraz dużą ilość danych w niej zawartych.

 

Prezydent Roman Smogorzewski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na miejsce Legionowa w książce „Powiat Warszawski”. Opowiedział o rozwoju miasta w II Rzeczypospolitej i XXI wieku, przedstawił podobieństwa i różnice w działalności powiatów pomiędzy czasami współczesnymi a opisywanymi w książce.

 

Tadeusz Skoczek wyraził swoje uznanie dla pracy autorki oraz opinię o potrzebie wydawania większej ilości tego typu publikacji. Zachęcił Jolantę Załęczny do habilitacji i wydania kolejnego dzieła.

 

Po wystąpieniach recenzentów, wydawców, partnerów i gości odbyła się rozmowa, podczas której autorka omówiła najważniejsze zagadnienia publikacji, specyfikę powiatu warszawskiego, metodologię badań i przydatność publikacji w badaniach regionalnych.

 

To już trzecia publikacja w dorobku autorki, który stanowi ponadto kilkadziesiąt artykułów o tematyce historycznej, regionalnej i muzealnej w różnych periodykach oraz artykuły lub rozdziały w pracach zbiorowych. Jolanta Załęczny jest kustoszem Muzeum Niepodległości w Warszawie, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Legionowa (w latach 2009-2011 pełniła funkcję prezesa), Światowej Rady Badań nad Polonią, a także Stowarzyszenia Muzealników Polskich (Oddział Mazowiecki).

 

źródło:  Fundacja im. Władysława Orkana

 

115228
115258
115275
115289
115318
115332
115342