“Odzyskiwani bohaterowie” wystawa


Wystawa prezentowana w Muzeum X Pawilonu w dniach 17 maja – 8 czerwca br. – objęta opieką merytoryczną prof. Krzysztofa Szwagrzyka – poświęcona jest bohaterom walki z systemem komunistycznym. Zostali oni ukazani na przykładzie jedenastu wybranych Żołnierzy Niezłomnych straconych na podstawie wyroków komunistycznych sądów w latach 1944–1956.

 

 

Ich szczątki są odnajdywane oraz identyfikowane w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

Prezentacji sylwetek bohaterów towarzyszą fotografie ich nieosądzonych nigdy katów: sędziów, prokuratorów, egzekutorów.

 

 

Na wystawie obejrzeć można niepublikowane dotychczas materiały archiwalne ze zbiorów rodzinnych Niezłomnych Bohaterów.

 

 

Stowarzyszenie  Inicjatywa Historyczna podjęło się realizacji projektu:

„Odzyskani Bohaterowie”

Głównym celem projektu jest przedstawienie sylwetek i dokonań i okoliczności śmierci – w sposób nowatorski, zachowując wysoki poziom artystyczny – najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych bohaterów – ofiar zbrodni komunistycznych lat 1944–1956 , których szczątki odnajduje się i identyfikuje w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego pod auspicjami IPN „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”.

Projekt „Odzyskani Bohaterowie” ma być jedną z inicjatyw wspierających ogólnonarodowe przygotowania do przywrócenia pamięci o tych bohaterach i godnego ich uczczenia poprzez utworzenie Panteonu ( lub kilku Panteonów) i godnego ich tam pochowania .

W założeniu wystawa ma przemówić obrazem do przeciętnego człowieka, nie posiadającego głębszej wiedzy historycznej. Poprzez siłę obrazu i oszczędną treść powinna skłonić przechodnia do zatrzymania się i refleksji nad losami bohaterów.

 

 

Wystawa jest poświęcona bohaterom walki z systemem komunistycznym ukazanym na przykładach jedenastu wybranych postaci Żołnierzy Niezłomnych;, straconych na podstawie wyroków komunistycznych sądów w latach 1944-1956:

 1. ppłk. Łukasza Cieplińskiego “Pługa”
 2. rtm. Andrzeja Czaykowskiego “Gardy”
 3. mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory”
 4. gen. Emila Fieldorfa “Nila”
 5. kpt. Kazimierza Kamieńskiego, “Huzara”
 6. mjr. Bolesława Kontryma “Żmudzina”
 7. ks. Rudolfa Marszałka “Opoki”
 8. rtm. Witolda Pileckiego “Witolda”
 9. Danuty Siedzikówny “Inki”
 10. mjr. Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”
 11. mjr. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”

 

 

Prezentacji sylwetek bohaterów towarzyszą fotografie nieosądzonych nigdy ich katów: sędziów, prokuratorów, egzekutorów. Całość dopełniają obrazy ilustrujące realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w całej Polsce prace poszukiwawcze nieznanych miejsc pochówku ofiar komunizmu zakończone odnalezieniem i identyfikacją kolejnych „Żołnierzy Niezłomnych”.

Patronat nad wystawą objął Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Bohaterowie kopia