Kwartalnik naukowy “Niepodległość i Pamięć”


 

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

informujemy, że wydaliśmy cztery numery czasopisma humanistycznego „Niepodległość i Pamięć” ( nr 54-57), które ukazały się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nasz Kwartalnik znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród czasopism punktowanych w 2016 roku.