Konferencja “Cytadela Warszawska. Ochrona dziedzictwa kulturowego – perspektywy rozwoju”.


Zapraszamy do lektury

 

2014.10.03. Cytadela. Środek

 

 

 

2014.10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

Muzeum Niepodległości w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

„Cytadela Warszawska – ochrona dziedzictwa kulturowego – perspektywy rozwoju”.

 

Konferencja ma za zadanie promowanie realizowanego przez Muzeum Niepodległości projektu rewitalizacji obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej pn.: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, budżet państwa oraz budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem konferencji jest zaprezentowanie zmiany projektowej, przedstawienie planów muzeum na przyszłość oraz przybliżenie uczestnikom nowych możliwości prezentacji oferty kulturalnej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej po zakończeniu realizacji projektu, co nastąpi z końcem tego roku. Przygotowane wystąpienia będą dotyczyć m.in. wykorzystania środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej na ochronę dziedzictwa kulturowego na przykładzie realizowanego przez Muzeum Niepodległości projektu, poprawy muzealnej oferty edukacyjnej np. poprzez przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, ale także historii i roli Cytadeli Warszawskiej w dziejach naszego narodu. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale będzie wymagał uprzedniej rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego w okresie 1 X 2014 – 20 X 2014 roku na adres e-mailowy: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

Wydarzenie towarzyszące konferencji to prezentacja obrazu malarza-sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego W drodze do katorgi który jest częścią wystawy stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dla uczestników konferencji będzie to dogodna okazja do zobaczenia  fragmentu ekspozycji Muzeum X Pawilonu, która jest obecnie niedostępna dla zwiedzających z powodu realizacji projektu unijnego. Organizatorzy planują również wydanie na konferencję publikacji zawierającej wygłaszane referaty, która zostanie nieodpłatnie przekazana wszystkim jej uczestnikom. Zainteresowanych gorąco zapraszamy.

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA

 

Po konferencji zapraszamy na koncert zespołu Pro Polonia oraz otwarcie wystawy Sybille Europy, prowadzenie Jan Sęk. Przed koncertem zapraszamy na Galerię Jednego Obiektu, a w niej wystawa malarstwa Aleksandra Sochaczewskiego, więźnia Cytadeli, Sybiraka.

23 października 2014 r. (czwartek)

godz. 12.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

 

2014.102014.110