Kolegium Naukowe MN. “Dorobek piśmienniczy Seminarium Duchownego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym.”


We wtorek 23 maja 2017 r.

o g. 12.00

 

zapraszamy do Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów

al. Solidarności 62

na

 

Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości:

 

prelekcję

Dorobek piśmienniczy Seminarium Duchownego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym

 

wygłosi

dr Jerzy Zając

 

Seminarium Duchowne w Wilnie ma znaczący, choć mało znany dorobek piśmienniczy z lat 1918–1939. Studenci wydawali trzy czasopisma: „Eos”, „Życie Eucharystyczne” i „Dzwonek Seminaryjny”. Przygotowywali też jednodniówki. Seminarium publikowało ponadto wiele różnorodnych sprawozdań. Są one „zaginionym światem”, a stanowią istotny materiał źródłowy do poznania różnych aspektów życia społecznego, kulturalnego, naukowego i religijnego nieistniejącej już rzeczywistości. Bibliografia czasopism religijnych w Polsce 19181944 nie wymienia żadnej z tych pozycji. Nie odnajdujemy ich również w opracowaniach dotyczących historii Seminarium Wileńskiego w okresie międzywojennym.