Gala Nagrody im. Andrzeja Potoka


Zapraszamy na spotkanie

X Jubileuszowej Gali Nagrody im. Andrzeja Potoka

 

w programie:

– wręczenie nagród

– prezentacja filmu z koncertu Raz się żyje

– piosenki Studenckiego Teatru Satyryków – poczęstunek

 

10 maja (wtorek) 2016 r., godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

 

Laureaci za 2015 rok:

Wojciech Hawryszuk „Baca” i Marek Wójcik – za całokształt pionierskiej i niezwykle efektywnej pracy na rzecz popularyzacji i dokumentacji kultury studenckiej: piosenki, klubów studenckich – na antenie Akademickiego Radia Pomorze

 

Bogusław Klimsa i Wojciech Siwek – za całokształt pracy organizacyjnej na rzecz studenckich środowisk jazzowych: klubów studenckich, kabaretów; dokumentację studenckiej działalności jazzowej, szczególnie za monumentalną monografię  Festiwalu „Jazz nad Odrą 1964-2014”

 

Agnieszka Odorowicz – za stworzenie warunków do kontynuowania najświetniejszych tradycji kultury studenckiej, klubów, piosenki; powołanie Stowarzyszenia Instytut Sztuki, reaktywowanie działalności programowej klubu „Pod Jaszczurami”, przywrócenie świetności Studenckiemu Festiwalowi Piosenki oraz organizację cennego Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego

 

Lech Śliwonik – za całokształt wieloletniej działalności twórczej i krytycznej na rzecz teatru studenckiego i studenckich klubów; począwszy od STSu, za wieloletnią publicystykę naukową i dokumentacyjną służącą utrwalaniu wiedzy o niezwykłych wartościach teatru studenckiego, otwartego, alternatywnego

 

Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym. Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”, kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki), Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie i ORKS w Warszawie. Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”, „Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury Studentów PRL). Zmarł w 1999 roku.

Potokout16 kopiaPotokin16 kopia