“Bochnia” – album


Magiczny album o Bochni

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie objęło patronat nad albumem fotograficznym Mirosława Mroczka Bochnia. To blisko 150 artystycznych fotografii ukazujących – często w sposób niekonwencjonalny – najważniejsze miejsca w tym mieście: rynek, bazylikę św. Mikołaja, kościół św. Pawła i św. Jana, kopalnię soli, planty, cmentarz, zabytkowe budynki, a także znane bocheńskie twarze. Autor, z wykształcenia historyk, od wielu lat za pomocą aparatu fotograficznego utrwala piękno miasta, jego charakter oraz zachodzące w nim zmiany. I zaskakuje – doborem światła, perspektywy, czasu. Najciekawsze zdjęcia z ostatnich dziesięciu lat jego dorobku znalazły się w tym albumie. Wstęp i podpisy pod fotografie przetłumaczone zostały na angielski, niemiecki i hiszpański, dzięki czemu publikacja będzie doskonale promować Bochnię wśród pielgrzymów przybyłych do miasta z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Wstępem opatrzył album dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Honorowy Ambasador Miasta Bochnia. Napisał: „Nie jest to typowy album krajoznawczy, nie będziemy obcować wyłącznie z obrazami krajobrazu kulturowego. Nie będziemy też epatowani ciekawostkami, sensacjami czy tanią publicystyką. Spotkamy się z przemyślaną narracją, poetyckimi klimatami, niezwykle plastycznym obrazowaniem.

Współczesna technika i technologia dają artystom fotografii wiele niespotykanych możliwości. Nie dają jednak atrybutów takiego przedstawienia tematu, że obcując z przekazem, odczuwamy uczucia transcendentne. Czujemy ponadto potrzebę skonfrontowania obrazu przedstawionego przez artystę z miejscem, które nam prezentuje. Potrzebę osobistego kontemplowania miejsc przedstawianych. Poznania obiektów, które mają swoją swoistą duszę, które przemawiają do nas swoją historią, pięknem i owym czarem, który dostrzec możemy wyłącznie w poezji. Album jest więc poetyckim zaproszeniem do Bochni, tym piękniejszym, że wyrażonym w obrazach miejsc dla wielu kultowych. Dla niżej podpisanego również”.

Autor projektu graficznego publikacji: Tadeusz Dzięgielewski, redakcja: Stanisław Bukowiec i Karol Klima, tłumaczenia: Elżbieta Nocoń, Elżbieta Zagórska-Mazur i Karolina Noskowiak. Patronat nad wydawnictwem objęły – prócz Muzeum Niepodległości w Warszawie – firmy Igloo, Miloo, Galeria Bocheńska i Restauracja „Salina”. Książka do nabycia m.in. w Galerii Bocheńskiej, bocheńskich parafiach i księgarniach.

 

W sobotę 23 lipca 2016 r. o godz. 17.00 w restauracji „Salina” (Galeria Bocheńska, pl. św. Kingi 1) odbędzie się promocja albumu Mirosława Mroczka Bochnia.

 

Mirosław Mroczek, Bochnia,

Agencja Wydawnicza „Palindrom”,

Bochnia 2016

 

__album okladka_MG_6180_MG_6183