“Arsenał Warszawa”.


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN

 

Dyrektor Muzeum Niepodległości
Tadeusz Skoczek

 

Wicedyrektor Muzeum Niepodległości
Jolanta Dąbek – członkini Rady
Programowej „Arsenału Warszawa”

 

Przewodnicząca Rady Programowej Konkursu
„ARSENAŁ WARSZAWA”
Honorowa Obywatelka Warszawy
Barbara Wachowicz

 

mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na uroczystość
podsumowania i wręczenia nagród Laureatom

 

IX EDYCJI KONKURSU
„ARSENAŁ WARSZAWA”
któremu patronują
Pani Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
i Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Karol Semik

 

22 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00
w Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62

 

(Microsoft Word - Zaproszenie na fina263 IX Edycji Arsena263u(Microsoft Word - Zaproszenie na fina263 IX Edycji Arsena263u