„Łączmy serca!” Opowieść o Zwycięzcy spod Racławic


Konkurs „Arsenał Warszawa”,

Muzeum Niepodległości

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

 

w Warszawie

zapraszają

 

na widowisko słowno – muzyczne

autorstwa Barbary Wachowicz

 

„Łączmy serca!”

Opowieść o Zwycięzcy spod Racławic

Obrońcy Warszawy

 

25 kwietnia (wtorek) 2017 o godzinie 17:00

w siedzibie Muzeum Niepodległości

przy al. Solidarności 62 w Warszawie

 

 

„Idźcie z pełną szybkością wywalczoną już drogą, a wówczas poznacie z doświadczenia, że życie we własnym domu, w wolności, jest najlepszym darem, jakiego natura udzieliła człowiekowi”

 

Tadeusz Kościuszko żegnając przyjaciół amerykańskich

przed wyjazdem do Polski  po ośmiu latach walki

o wolność Stanów Zjednoczonych

(lato 1776 – lato 1784)

 

„Mam Cię nazwać obrońcą twej Ojczyzny? Bohaterem wolności? Szlachetnym Polakiem? Bohaterem dwóch światów?

Nazwę Cię – Kościuszko! Inne imiona potrzebują może tytułów, ale Twoje wystarczy za najwyższy tytuł”

 

Amerykanka w liście do Kościuszki, 1797

 

„Od jednego człowieka tylko jedno życie wziąć można, a Tyś nam dał najcenniejszą i najczynniejszą część swojego i my teraz zbieramy owoce i udoskonalamy je. Każdy prawy Amerykanin kocha Cię i czci…”

Prezydent Stanów Zjednoczonych

Thomas Jefferson do Kościuszki, 1813

 

„Był to ostatni z dawnych rycerzy – był to pierwszy z obywateli Wschodniej Europy. Sztandar, wysoko podniesiony starego rycerstwa polskiego, szlachetność bez granic, serce czyste jak stal, dusza czuła. W dniu kiedy ten Człowiek Wiary stanął w szeregach polskich kosynierów Polska stała się narodem wielkim”

 

Jules Michelet, profesor Sorbony i Collège de France, 1851

 

„Był Kościuszko z tego wielkiego plemienia polskich żołnierzy, którzy w nieporównany sposób jednoczyli geniusz wodza z umysłem i duszą obywatela”

Druh Aleksander Kamiński, marzec 1944

  1. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

 

„To o Kościuszce powiedziano – stał się kotwicą Polaków!”

 

Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb