“Dyskusja heglowska o relacji kultury i religii” – spotkanie z cyklu “Zrozumieć kulturę”.


Zrozumieć kulturę

Dyskusja heglowska o relacji kultury i religii

6 grudnia 2016 r., godz. 17.00, Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Dyskusje heglowskie w Muzeum Niepodległości są płaszczyzną porozumienia i wymiany poglądów. Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu zgłębienie fenomenu kultury w życiu człowieka i społeczeństwa. Według dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu, odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie – antyteza. Dyskusja heglowska odbywa się jednak w triadzie: teza, antyteza i synteza.

Założenie to uzupełniono o pogląd, że świat zbudowany jest z dualizmów. Pogląd ten jest dowodem na rozwój metody dyskusji heglowskich o kulturze, które odbywają się w Muzeum Niepodległości od czerwca 2016 roku. Dualizmy w dyskusji heglowskiej spełniają więc dwojaką rolę. Po pierwsze, służą prezentacji przeciwstawnych poglądów: „albo”… „albo”. Po drugie, są pomocne  w uzupełnianiu brakującej wiedzy: „i”… „i”. Wybranie schematu dyskusji w sposób oczywisty przyczynia się do pogłębiania wiedzy o kulturze.

Zagadnieniami kultury interesował się św. Tomasz z Akwinu. Porządkując zakres kultury poszerzył go o religię. Anielski Doktor rozumiał znaczenie kultury i dosłownie „zagnieżdżał” ją w człowieku. Idąc tropem jego rozważań w dyskusji heglowskiej zmierzymy się z zagadnieniem relacji kultury i religii. Zostanie również postawione kantowskie pytanie o możliwość tej relacji. Rozważana także będzie kwestia: czy pytanie o relację kultury i religii nie jest w istocie rzeczy pytaniem o relację człowieka i Boga?

 

Argumenty na poparcie tezy: kulturę należy utożsamiać z religią wygłosi Regina Madej-Janiszek. Antytezy: kultury nie należy utożsamiać z religią w swojej argumentacji bronić będzie Jolanta Dąbek.

 

Dyskusję ogólną, podczas której zostanie sformułowana synteza poprowadzi Aleksandra Magierecka. Pytanie: Jak możliwa jest relacja kultury i religii? 

 

zk5-kopia