Wszechnica kościuszkowska


Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

 

serdecznie zapraszają

23 czerwca 2016(czwartek) o godz. 17.00

 

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

 

 

Doktorantka  Paulina Mielnik

 

– „ Laska marszałkowska w zachowanych artefaktach. Wyniki dotychczasowych kwerend muzealnych”

 

– „Ikonografia z wyobrażeniem lasek marszałkowskich na podstawie dotychczasowych kwerend archiwalnych,muzealnych i bibliotecznych”

 

 

Doktorantka  Jolanta Muszyńska

– „Warszawa w czasie I wojny światowej”

 

 

Spektakl Bożeny Hampel-Siemaszko „Ordonka, czyli cud marketingu”

 

 

– Dyskusja

 

 

 

Miejsce spotkania: al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01

E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

 

Kościuszko 23 czerwca