Wszechnica Kościuszkowska


Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

 

 

Serdecznie zapraszają

12  maja 2016(czwartek) o godz. 17.00

 

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

O roli Prus w Insurekcji Kościuszkowskiej

 

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski

– „Interwencja pruska w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej”

 

Doktorant Krzysztof Jabłonka

– „Insurekcja Kurlandzka”

 

Lic. Mateusz Kondej

– „Stanisław August Poniatowski w roku 1794”

 

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01

E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

 

 

 

 

Następne spotkanie Wszechnicy: 23 czerwca 2016 godz. 17.00