“Olimpiada Solidarności” – konkurs


Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

organizowany przez Fundację Centrum Solidarności

 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii to ogólnopolski konkurs historyczny mający na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Adresowany jest do uczniów klas drugich szkół  ponadgimnazjalnych.

 

Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się co dwa lata.

 

Aktualnie odbywa się II edycja Konkursu 2014/2015.  Kolejna została przewidziana na rok szkolny 2016/2017.

 

Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów – szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

 

W dniu 10 marca (godz. 10.00) w auli budynku dawnej Biblioteki UW odbędzie się etap wojewódzki, do którego przystąpi 97 uczniów z terenu Mazowsza.

 

Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu. Laureaci eliminacji wojewódzkich w nagrodę pojadą do Gdańska na trzydniową wizytę studyjną (między drugim a trzecim etapem konkursu). Celem wizyty będzie poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności”, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich. Każdy członek drużyny, która zwycięży w ogólnopolskim finale, otrzyma: promesę indeksu na Uniwersytet Gdański lub Uniwersytet Warszawski, roczne stypendium naukowe oraz bon  (ważny 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Nad regulaminowym przebiegiem etapu wojewódzkiego czuwa trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa. Koordynatorem jest dr Jolanta Załęczny (kustosz Muzeum Niepodległości w Warszawie).

Z uwagi na tematykę konkursu oraz jego zasięg i rangę mile widziana byłaby obecność mediów oraz zamieszczenie informacji o eliminacjach wojewódzkich.

 

Wielki finał odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Warszawie.

 

Więcej szczegółów: http://olimpiadasolidarnosci.pl

 

Już w marcu poznamy laureatów etapu wojewódzkiego konkursu:

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

 

 

Już w marcu poznamy laureatów etapu wojewódzkiego konkursu:

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

 

 

10 marca o godzinie 10:00 w 16 miastach  województwach odbędzie się II etap ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności.

 

Do etapu szkolnego przystąpiła 2.500 uczniów z całej Polski. Wojewódzki egzamin ma charakter testu wielokrotnego wyboru. Uczniowie indywidualnie odpowiadać będą na pytania sprawdzające ich wiedzę historyczną lat 1970 – 1990.  Obowiązujące uczniów materiały źródłowe w tej części konkursu wzbogacone zostały o  filmy  i utwory muzyczne. Drugi etap konkursu pozwoli wyłonić troje finalistów,  którzy od tego momentu utworzą wojewódzką drużynę, rywalizującą z pozostałymi piętnastoma zespołami.

 

Innowacją konkursu jest praca zespołowa trójki laureatów wojewódzkich  w części finałowej konkursu. Intencją organizatora jest nabycie przez uczniów umiejętności współdziałania  w dążeniu do celu,  jakim, w tym przypadku jest zwycięstwo w konkursie. Aby uczniowie mogli się lepiej poznać, przygotować do finału konkursu  Fundacja Centrum Solidarności zaprasza w kwietniu 2015 r. laureatów etapu wojewódzkiego na 2 dniową wizytę studyjną w Gdańsku.  Przyjazd nad morze, do Trójmiasta, z   jednej strony jest  nagrodą dla zwycięzców etapu wojewódzkiego,  szansą na dotknięcie historii z bliska oraz zwiedzanie miasta, z drugiej natomiast  możliwością bliższego poznania tych, którzy w finale pracować będą w zespole, przygotowując wspólnie prezentację multimedialną na wybrany temat oraz odpowiadać ustnie na wylosowane pytania.

 

Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl, do dnia 18 marca 2015 r. Egzamin finałowy odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w Warszawie

 

                Nagrodami w konkursie są promesy indeksu na wybrane kierunki Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (studia stacjonarne pierwszego stopnia), roczne stypendia naukowe oraz bony na wybrane  publikacje IPN. Nauczyciele prowadzący uczniów ze zwycięskiej, finałowej drużyny otrzymają nagrody pieniężne,  a szkoły uhonorowane zostaną statuetkami II edycji  Olimpiady wraz z listem gratulacyjnym od patronów konkursu.  Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy sprawują:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji  oraz Lech Wałęsa. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, a partnerami Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ Solidarność.