WYNIKI konkursu “Mazowsze – moja mała ojczyzna”


 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza kolejną edycję konkursu
Mazowsze – moja mała ojczyzna

Wyniki konkursu „MAZOWSZE – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

WYNIKI

 

FORMA DOKUMENTALNA

Klasy 1-3

 1. Miejsce – Natalia Jeszke, Szkoła Podstawowa nr 4 w Legionowie, opiekun: Dorota Hepner

Klasy 4-6

 1. Miejsce – Jakub Mazurek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Legionowie, opiekun: Dorota Hepner

 

 1. Miejsce – Katarzyna Paszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, opiekun: Bogumiła Zalewska-Opasińska

 

 1. Miejsce – Mateusz Dubielak, Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, opiekun: Bogumiła Zalewska-Opasińska

 

Wyróżnienie – Marta Potulska, Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku, opiekun: Renata Wojtycka

 

 

Gimnazjum

 1. Miejsce – Weronika Kopania, Zespół Szkół w Gwizdałach, opiekun: Ewa Kowalczyk

 

 1. Miejsce – Ewa Szypulska, Gimnazjum nr 1 w Legionowie, opiekun: Wacław Kobyliński

 

 1. Miejsce – Laura Lewandowska, Gimnazjum w Słupnie, opiekun: Anna Mrozowska

 

Wyróżnienie – Katarzyna Rajewska, Gimnazjum w Słupnie, opiekun: Anna Mrozowska

 

 

 

PLAKAT

Klasy 1-3

 1. Miejsce – Ewelina Posiewka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, opiekun: Beata Wojciechowska, Jolanta Łuczyk

 

 1. Miejsce – Filip Pobudkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, opiekun: Beata Wojciechowska, Jolanta Łuczyk

 

 1. Maja Jakubiak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, opiekun: Beata Wojciechowska, Jolanta Łuczyk

 

Klasy 4-6

 

 1. Miejsce – Jakub Piecka, Szkoła Podstawowa w Kapturach, opiekun: Barbara Łapczyńska

 

 1. Miejsce – Marta Potulska, Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku, opiekun: Renata Wojtycka

 

Gimnazjum

 1. Miejsce – Julia Adamowicz, Gimnazjum nr 117 w Warszawie, opiekun: Anna Lesińska

 

 

 

PRACA PLASTYCZNA

Przedszkole i zerówka

 1. Miejsce – Julia Boursin, Przedszkole nr 163 w Warszawie, opiekun: Jadwiga Bielawiec

 

 1. Miejsce – Hanna Pieńkowska, Przedszkole nr 163 w Warszawie, opiekun: Jadwiga Bielawiec

 

 1. Miejsce – Małgorzata Wasilka, Przedszkole nr 163 w Warszawie, opiekun: Jadwiga Bielawiec

Klasy 1-3

 1. Miejsce – Wiktoria Dziobek, Szkoła Podstawowa w Berezówce, opiekun: Wiesława Sudewicz

 

 1. Miejsce – Martyna Stańczak, Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, opiekun: Elżbieta Ozimkiewicz

 

 1. Miejsce – Natalia Adamczyk, Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, opiekun: Dobrosława Chęcka

 

Klasy 4-6

 1. Miejsce – Magdalena Szymankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, opiekun: Agnieszka Cichy

 

 1. Miejsce – Aleksandra Majewska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie, opiekun: Monika Majdanik

 

 1. Miejsce – Kinga Kaczerska, Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, opiekun: Iwona Serafin

 

Wyróżnienie – Jędrzej Karpiński, Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, opiekun: Iwona Serafin

Gimnazjum

 1. Miejsce – Izabela Kępczyńska, Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu, opiekun: Renata Wojtycka i Roksanna Sławomira Bętlewska

 

 1. Miejsce – Alicja Piechal, Gimnazjum nr 117 w Warszawie, opiekun: Anna Lesińska

 

 1. Miejsce – Dominik Zabielski, Gimnazjum nr 14 w Warszawie, opiekun: Katarzyna Rogalska

 

Wyróżnienia:

– Magdalena Broda, Gimnazjum nr 30 w Warszawie, opiekun: Anna Bednarczyk

 

– Szymon Prusiński, Gimnazjum w Słupnie, opiekun: Anna Mrozowska

 

– Klara Roguska, Gimnazjum nr 117 w Warszawie, opiekun: Anna Lesińska

 

 

 

PRACA PLASTYCZNO-LITERACKA

Klasy 4-6

 1. Miejsce – Piotr Lachowicz, Szkoła Podstawowa w Kapturach, opiekun: Barbara Łapczyńska

 

Gimnazjum

 1. Miejsce – Joanna Wojtyńska, Gimnazjum w Wierzbnie, opiekun: Elżbieta Wąsowska

 

 1. Miejsce – Wiktoria Chabiera, Gimnazjum w Wierzbnie, opiekun: Elżbieta Wąsowska

 

 

Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunów zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu we wtorek  14 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości (Warszawa al. Solidarności 62). Spotkanie potrwa około dwóch godzin. W programie przewidujemy wręczenie nagród oraz okolicznościowy koncert. Będzie nam miło gościć autorów nagrodzonych i wyróżnionych oraz ich opiekunów.

 

 

koordynator konkursu

Franciszek Płóciennik

Dział Edukacji

f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

 

———————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu;
 • pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu;
 • rozwijanie różnych form twórczości artystycznej.

 

 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.

 

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

 • Przedszkola i klasy 0
 • Szkoły podstawowe klasy 1-3
 • Szkoły podstawowe klasy 4-6
 • Gimnazja

 

 1. Konkurs jest realizowany w czterech kategoriach:
  a) praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage (format 40 × 30 lub 50 × 70)
 2. b) plakat reklamujący miejsca warte poznania (format 40 × 30 lub 50 × 70)
  b) forma dokumentalna: album z rysunkami, fotografiami, tekstami Odkrywam skarby mojej ziemi
 3. c) praca plastyczno-literacka: komiks inspirowany Szlakiem Książąt Mazowieckich Moja mała Ojczyzna w czasach Książąt Mazowieckich
 4. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. To oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach. Nadesłanie większej ilości prac z jednej szkoły powoduje dyskwalifikację uczestników.

 

 

Terminarz

 

 1. Ogłoszenie konkursu – luty 2016 prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 29 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Franciszek Płóciennik, Dział Edukacji

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs 2016”

 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

 

3. Każda praca nadesłana na konkurs winna być opatrzona danymi zapisanymi według poniższego wzoru:

Autor: imię i nazwisko
Szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax.

Kategoria (praca plastyczna, plakat, forma dokumentalna, praca plastyczno-literacka)

 

 

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Uwaga: Dane należy napisać drukowanymi literami. Nieczytelny lub niekompletny opis pracy uniemożliwia skontaktowanie się z autorem!

 

4. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

5. Prace nagrodzone przez jury będą eksponowane na wystawie w dniu uroczystego zakończenia konkursu.

 

6. Muzeum zastrzega, że prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum przez 2 m-ce .

 

7. Bliższych informacji o konkursie udziela koordynator konkursu Franciszek Płóciennik, Dział Edukacji, tel. 22 826 90 91 w. 42, e-mail: f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl.

 

Mazowsze15 kopia