Lekcje muzealne w Pałacu – tematy i sposób rezerwacji


Oferta lekcji muzealnych w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa dla uczniów szkół podstawowych

UWAGA! Z powodu remontu siedziby głównej Muzeum Niepodległości lekcje będą odbywały się w oddziale Muzeum – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 
Historia Polski w pigułce
W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, W okresie polskich powstań narodowych; Walka o niepodległość i granice.

 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj !

 

Tajemnice warszawskiej Cytadeli to zajęcia edukacyjne, które mają na celu  przedstawienie najważniejszych wydarzeń związane z historią tego niezwykłego obiektu powstałego w czasach zaborów.

Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?   

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?  

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

Moda na patriotyzm. Powstańcze historie to tytuł najnowszego spotkania  przygotowanego przez pracowników Działu Edukacji MN. Będzie to okazja do poznania   niezwykłej historii  Polaków walczących o niepodległość w XIX i XX w.

 

Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego

W czasie zajęć uczeń pozna niezwykłe życie ostatniego dyktatora powstania styczniowego, jego młodzieńcze fascynacje matematyką, malarstwem i historią po tragiczny finał, śmierć na stokach Cytadeli Warszawskiej tuż po zakończeniu powstania styczniowego.

 

Polskie drogi do niepodległości 
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

 

 

Od ucznia do legionisty                                                                                         

 W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno.

 

Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

 

Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny

Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziej rozpoznawalnej  pieśni patriotycznej, która stała się  w 1927 roku hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej

W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka

Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”.

Ojczyzna na pięciolinii

Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

 

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Prosimy pamiętać, że:
maksymalna liczba osób w grupie to 25-26
nie należy łączyć klas z różnych poziomów
na zajęcia należy przychodzić punktualnie
w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni
muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:
5 zł –  bilet ulgowy + 100 złotych lekcja, opiekunowie wstęp wolny

Zamówienia lekcji muzealnych przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Niepodległości
pod nr. tel. 22 827 96 43, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl,

 

 

Oferta lekcji muzealnych w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

UWAGA! Z powodu remontu siedziby głównej Muzeum Niepodległości lekcje będą odbywały się w oddziale Muzeum – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 
Tajemnice warszawskiej Cytadeli to zajęcia edukacyjne, które mają na celu  przedstawienie najważniejszych wydarzeń związane z historią tego niezwykłego obiektu powstałego w czasach zaborów.

„To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów.

 

Moda na patriotyzm. Zapamiętajcie rok trzydziesty !

W czasie lekcji uczeń poznaje , przyczyny, przebieg i skutki  powstania listopadowego, a także bohaterów, którzy poświęcili swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Wśród nich byli nie tylko mężczyźni.

 

 Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?   

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?  

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

Moda na patriotyzm. Powstańcze historie to tytuł najnowszego spotkania  przygotowanego przez pracowników Działu Edukacji MN. Będzie to okazja do poznania   niezwykłej historii  Polaków walczących o niepodległość w XIX i XX w.

 

Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego

W czasie zajęć uczeń pozna niezwykłe życie ostatniego dyktatora powstania styczniowego, jego młodzieńcze fascynacje matematyką, malarstwem i historią po tragiczny finał, śmierć na stokach Cytadeli Warszawskiej tuż po zakończeniu powstania styczniowego.

 

Polskie drogi do niepodległości 
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

 

Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.  

 

Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

 

Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny

Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziej rozpoznawalnej  pieśni patriotycznej, która stała się  w 1927 roku hymnem państwowyRzeczypospolitej Polskiej

Ojczyzna na pięciolinii

Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Prosimy pamiętać, że:
maksymalna liczba osób w grupie to 25-26
nie należy łączyć klas z różnych poziomów
na zajęcia należy przychodzić punktualnie
w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni
muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:
5 zł –  bilet ulgowy + 100 złotych lekcja, opiekunowie wstęp wolny

Zamówienia lekcji muzealnych przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Niepodległości
pod nr. tel. 22 827 96 43, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl,