Konkurs “Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”.


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza kolejną edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością ”

na rok szkolny 2015/2016

 CELE KONKURSU:

 1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

W tegorocznej edycji konkursu – podobnie jak rok temu – chcemy przypomnieć różne okoliczności obchodów Święta Niepodległości w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez II wojnę światową, lata powojenne, okres PRL-u, czas stanu wojennego, aż do roku 1989. Młodzież zachęcamy do rozmów z członkami rodziny czy znajomymi na temat wydarzeń minionego stulecia.

REGULAMIN
1. Prace konkursowe winny dokumentować obchody rocznic odzyskania niepodległości.

 1. Udział w konkursie mogą wziąć:
 2. a) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  b) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) i dzieci z przedszkoli.
  Konkurs realizowany jest w kategoriach:
 3. a) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
 • spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów.

Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

 • projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej z datą                        11 listopada (rok od 1918 do 2015) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości
 • prezentacja multimedialna w programie power – point 2010 albo starszy  pt. Niepodległość w świadomości młodych (nagrana na płycie CD)
 1. b) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) oraz zainteresowane przedszkola – praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka

Uwaga: Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie kl. I -III, uczniowie klas IV-VI. Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną opiekę nauczycieli.
 2. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Terminarz:
 • termin ogłoszenia konkursu: 15 września 2015 r.
 • termin nadsyłania prac: 16 października 2015 r.
 • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 10 listopada 2015 r. godz. 12.00
 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorzy biorą pod uwagę wykorzystanie fragmentów najciekawszych prac w artykule podsumowującym konkurs w czasopiśmie muzealnym „Niepodległość i Pamięć” oraz eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.

Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:

Michał Rybak , e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Franciszek Płóciennik , e-mail: f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 826 90 91 wew. 42

Niepodległa kopia