Gra miejska – “TADEUSZ KOŚCIUSZKO NIEZŁOMNY BOJOWNIK W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

NIEZŁOMNY BOJOWNIK W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ

 

 

13 maja 2017 r.

 

 

Organizatorzy

 

 1. Organizatorami gry miejskiej „Tadeusz Kościuszko niezłomny bojownik w walkach o niepodległość” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 13 maja 2017 r. w Warszawie są Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie z siedzibą przy ul. Radarowej 4 b oraz Muzeum Niepodległości z siedzibą al. Solidarności 62.
 2. Fundatorem nagród są  Organizatorzy.

 

 

Uczestnicy

 1. W Grze mogą brać udział  dzieci, młodzież wraz z opiekunami, osoby dorosłe –  podzieleni na drużyny do 5 osób w grupie (zwani dalej Uczestnikami).

 

 1. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest obecność opiekuna dorosłego (nauczyciela lub rodzica). Opiekun jest traktowany jako członek drużyny i  może brać udział w rozwiązywaniu zadań grupy.

 

 1. Zgłoszenia prosimy przesyłać na emaila : m.zgagowska@sp88.edu.pl.,

 

Miejsce i termin

 

 1. Warszawa, 13 maja 2017 r., zbiórka w  hollu Muzeum Niepodległości: o godz. 11.00  Prosimy , aby grupy przychodziły w wyznaczonej kolejności.
 2.  Zakończenie gry terenowej w Muzeum Niepodległości  o godz. 13.30.

 

Zasady Gry

 1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 13 maja 2017 r. w godz. 11-13 na terenie Warszawy – Śródmieście.
 2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie podanych zadań.
 3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Drużyny liczącej do 5 osób.
 4. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w wydarzeniu.
 5. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorami.
 1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 r. wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej (m.zgagowska@sp88.edu.pl ). Liczy się kolejność zgłoszeń (max. 150 osób).
 1. Podczas Gry każda Drużyna otrzyma Kartę Uczestnika Gry.
 2. Po zakończeniu wydarzenia Drużyny zobowiązane są niezwłocznie udać się do Muzeum Niepodległości w Warszawie
 3. Podczas Gry Drużyny będą wykonywać zadania zawarte w karcie gry.
 4. Gra toczy się w  ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 5. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w rozgrywce na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

 

Wyłanianie zwycięzców

 

 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w drodze losowania w Muzeum Niepodległości w Warszawie
 2. Ogłoszenie wyników Gry miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 13 maja 2017 r. o godz. 13.30 w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62.

 

 

Nagrody

 

 1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną, dla pozostałych Drużyn dyplomy za udział w spotkaniu.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibach Szkoły Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie przy ul. Radarowej 4 b oraz Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62, a także na stronie internetowej obu instytucji.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.