“Rola ludności cywilnej w powstaniu sierpniowym”


Zapraszamy na spotkanie Rola ludności cywilnej w powstaniu sierpniowym podczas którego będzie miała miejsce promocja książki z serii Polskie powstania narodowe autorstwa prof. M. M. Drozdowskiego Powstanie sierpniowe 1944 z przedmową gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.

 

8 września (poniedziałek) godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62

 

 

Dotychczas w serii Polskie powstania narodowe ukazały się:

Marian Marek Drozdowski, Powstanie sierpniowe 1944

Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie

Artur Śliwiński, Powstanie listopadowe

Walery Przyborowski, Wspomnienia ułana z 1863 roku

Artur Śliwiński, Powstanie styczniowe

 

 

Marian Marek Drozdowski, Powstanie sierpniowe 1944

Publikacja z serii Polskie powstania narodowe wydana z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z przedmową generała brygady Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Autor przedstawia m. in. problemy ludności cywilnej, rolę Kościoła w walkach powstańczej Warszawy, stosunek ludności żydowskiej w kraju i na świecie do powstania, powstańcze aspekty biografii generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. Dokumentacja fotograficzna pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 148×210 mm; oprawa twarda; ilustracje; s. 640; rok wydania 2014

 

 

 

 okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie.

Autor należy do najwybitniejszych popularyzatorów dziejów powstań narodowych w początkach XX wieku. Monografia została napisana w 1917 roku, a obecnie, w wydaniu drugim, została uzupełniona i poprawiona. Wydaną wspólnie z Oficyną Wydawniczą Rytm publikację wzbogaca materiał ilustracyjny ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Opisuje m.in. przyczyny upadku powstania, wśród których wymienia dużą dysproporcję sił militarnych Polski i Rosji. Publikacja zawiera opis ważniejszych osób i wydarzeń przedstawionych w książce oraz Uwagi i komentarze o powstaniu kościuszkowskim profesora Mariana Marka Drozdowskiego.

Format: 149 x 210 mm; oprawa twarda; ilustracje; s. 240; rok wydania 2014

 

 

 okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Śliwiński, Powstanie listopadowe.

W październiku 2013 roku ukazała się kolejna praca Artura Śliwińskiego z Posłowiem Profesora Mariana Marka Drozdowskiego oraz ilustracjami ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autor przedstawia przebieg powstania listopadowego, opisuje m.in. bitwy pod Iganiami, Ostrołęką i Olszynką Grochowską. Istotnym walorem są relacje bezpośrednich świadków powstania, których autor znał osobiście.

Format 14,8×21 cm; s. 260; ilustracje; oprawa twarda; rok wydania 2013

 okładka

 

 

 

 

Walery Przyborowski, Wspomnienia ułana z 1863 roku

Walery Przyborowski, powieściopisarz, prekursor patriotycznego wychowania młodzieży, historyk i uczestnik powstania styczniowego. Opisuje przebieg powstania oraz analizuje przyczyny upadku powstania. Ukazuje „ciemną stronę” powstania, strącając przy okazji z piedestału niektórych jego przywódców i uznanych bohaterów. Pisze m. in. : „Upadliśmy nie wskutek braku sił, ale wskutek niezużytkowania ich całkowitego i umiejętnego..”. Publikacja z serii Polskie Powstania Narodowe Oficyny Wydawniczej Rytm we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 15×21 cm; s. 192; oprawa twarda; rok wydania 2013

 

 

 wspomnienia ułana okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Śliwiński, Powstanie styczniowe

Twórca prezentowanej publikacji – Artur Śliwiński (1877-1953) należał do utalentowanych popularyzatorów historii narodowej. Budząc pamięć historyczną zachęcał czytelników do aktywnego udziału w ruchu niepodległościowym.

Należał do bliskich i zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Jego praca o Powstaniu Styczniowym została napisana z wielkim talentem literackim i szacunkiem dla istniejących w pierwszych latach II Rzeczpospolitej źródeł, które autor mógł konfrontować z tradycją rodzinną i żyjącą jeszcze liczną grupą powstańców styczniowych, otoczonych, dzięki zabiegom Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, szczególnym szacunkiem społecznym. Współwydawca: Muzeum Niepodległości.

format 14,8×21 cm, oprawa twarda, foliowana, s. 224, rok wydania 2013

 

skan okładki