Publikacje Muzeum Niepodległości -2023Pejzaże Orkana to informator wystawy Wojciecha Noworyty, warszawskiego fotografika, zajmującego się fotografią artystyczną od 1980 roku. Po ponad 40-tu latach fotografowania powstała niezwykle bogata kolekcja, licząca ponad 400 tysięcy wykonanych przez niego zdjęć, głównie przyrody. Fotografie mają bardzo wysoką oglądalność w przeglądarce Google. Artysta uczestniczył w wielu fotograficznych wystawach zbiorowych, miał też wystawy indywidualne.

Publikacja Pejzaże Orkana zawiera teksty związane z upamiętnieniem i przypomnieniem Władysława Orkana. „Ten piewca Podhala, jeden z pierwszych twórców i propagatorów polskiego ruchu regionalistycznego, poeta i pisarz był nie tylko wielkim patriotą, ale też wybitnym intelektualistą” – stwierdza we wprowadzeniu do publikacji Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego. A dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w rozdziale „Piewca Podhala i krainy kęp” dodaje: „Ten syn chłopski z Gorców, obdarzony został przez stwórcę niepospolitą inteligencją i talentem pisarskim. Rozkochany w sztuce i obyczajach góralskich, chciał je zachować dla potomności”.

Orkanowi poświęcony był plener malarski pt. „Władysław Orkan żołnierz niepodległej, poeta uciśnionych” zorganizowany przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości w 2018 roku w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Pisze o tym w publikacji dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w artykule  „Przypominamy Orkana”: „Podczas pleneru malarskiego w Kirowym Gościńcu w Zakopanem (12–26 maja 2018 roku) przedstawialiśmy referaty związane z Władysławem Orkanem, jednym z pierwszych kodyfikatorów i teoretyków regionalizmu w Polsce”. Uczestnicy zwiedzili cały szlak orkanowski w Gorcach, jego muzea, pomniki, dom w Porębie Wielkiej.

W tym spotkaniu malarzy brał udział także fotograf Wojciech Noworyta, który nie raz wędrował ze swoim aparatem po Tatrach, Podhalu, Beskidach – krainie Władysława Orkana. Efektem zafascynowania krajobrazem Orkana jest wystawa „Pejzaże Orkana”, która pierwszą odsłonę miała podczas Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP, zorganizowanego w 2018 roku w Legnicy. Tym razem wystawa ta prezentowana jest w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej (7 lutego – 8 marca 2023).

Z głębokości. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu jest pracą zbiorową pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Tadeusza Skoczka, ks. Jerzego Zająca. „Są to różne i różnorodne prace wynikające z wielkiego szacunku, jakim darzą beneficjenta tej książki jej autorzy. Artykuły wynikające z głębi serca, przekazywane z głębi duszy” – czytamy we wprowadzeniu do publikacji, która ukazała się w rok po księdze pamiątkowej, uświetniającej jubileusz 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej księdza.

Henryk Skorowski to salezjanin (SDB), zasłużony profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik naukowy uczelni od 1984 roku i jej rektor w latach 2010–2012, koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego. „(…) jest wybitnym intelektualistą, socjologiem i politologiem, specjalistą społecznej nauki Kościoła oraz problematyki praw człowieka”. Kolejną dziedziną zainteresowań ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego jest aksjologia regionalizmu, której poświęcona została publikacja Z głębokości. W artykułach dedykowanych Jubilatowi, czytelnik odnajdzie różnorodność doświadczeń autorów, związanych z regionalizmem, z zachowaniem kulturowej tożsamości.W serii wydawniczej „PRZYPOMNIENIA” ukazał się kolejny reprint nakładem Wydawnictwa Muzeum Niepodległości, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka. Jest to publikacja „Powstanie Styczniowe” autorstwa dr. Mieczysława Gawlika, polskiego historyka, profesora gimnazjalnego, urodzonego w 1883 roku w Wołoskiej Wsi, zmarłego w 1928 roku we Lwowie. Pozycja ta oryginalnie została wydana w 1925 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów-Warszawa- Kraków. Reprint ukazał się z okazji 160. rocznicy zrywu narodowowyzwoleńczego Polaków, Litwinów i Rusinów przeciwko Imperium Rosyjskiemu, który rozpoczął się 22 stycznia 1863 roku.