Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Muzeum Niepodległości


Tytuł projektu: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: Remont, przebudowa i nadanie niezbędnych funkcjonalności, wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych zabytkowej siedziby głównej Muzeum Niepodległości – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy Al. Solidarności 62.

Beneficjent: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 20 079 808,74 PLN brutto

Kwota dofinansowania: 13 060 038,21 zł PLN brutto

Działanie: VIII Oś Priorytetowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020