Konferencja naukowa “Literatura a niepodległość”


Konferencja naukowa Literatura a niepodległość

 

Miejsce: Muzeum Niepodległości w Warszawie (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów)

Termin: 11 maja 2016 r. godz. 10.00-17.00

 

 

Idea konferencji:

Pisali ku pokrzepieniu serc, byli sumieniami narodu. Kształtowali postawy i uczyli patriotyzmu, zagrzewali do walki i podnosili na duchu w chwilach zwątpienia. Ich powieści towarzyszyły Polakom w trudnym czasie niewoli, były wskazówką w budowaniu nowej rzeczywistości po zakończeniu I wojny światowej. Te dwa pojęcia: literatura i niepodległość są ze sobą nierozerwalnie związane.

Nazwiska wielu twórców literatury stały się symbolami zaangażowania i patriotyzmu. Nie tylko dorobek literacki, ale też ich postawy obywatelskie kreowały nowe wzorce. Pisarze i poeci brali aktywny udział w walkach o niepodległość, stawali się ambasadorami odradzającej się Polski i wychowawcami kolejnych pokoleń Polaków. Ich utwory podnosiły na duchu, dawały wskazówki, utrwalały pamięć o bohaterach narodowych.

Konferencja będzie okazją do konfrontacji poglądów literaturoznawców i historyków na kwestie odzyskania niepodległości, wpisze się w długofalowe obchody rocznicy odrodzenia się państwa polskiego. Stanie się płaszczyzną dyskursu naukowego na temat roli literatury w życiu Polaków w I połowie XX wieku. W swoich założeniach konferencja wpisuje się także w obchody Roku Henryka Sienkiewicza.

 

 

Zgłoszenia referatów (tytuł z abstraktem) do 20 kwietnia 2016 roku

 

Kierownik naukowy konferencji: dr Jolanta Załęczny j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl

Sekretarz konferencji: Marzena Milewska m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl