KONFERENCJA NAUKOWA “Krasiński”


KONFERENCJA NAUKOWA

Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

 

 

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Roman F. Kochanowicz i Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Tadeusz Skoczek, serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji naukowej pt. Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego. Odbędzie się ona w dniach 8 – 9 października 2015 roku w Opinogórze i w Warszawie.

 

Generał Wincenty Krasiński to twórca potęgi swojego rodu w XIX wieku, ojciec polskiego wieszcza romantycznego, Zygmunta. To osoba bardzo związana z Opinogórą, założyciel tutejszej ordynacji oraz rezydencji rodzinnej. W Warszawie generał czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym miasta. Celem konferencji jest zapoznanie z aktualnym stanem badań nad tą postacią, jej życiem i działalnością. Mamy tu na myśli działania zarówno na polu kultury i sztuki, jak i polityki i wojskowości. Drugie zagadnienie, jakie będzie nas interesowało w ramach konferencji to szeroko pojęte życie społeczno-kulturalne, intelektualne i naukowe w Królestwie Polskim, jego różne formy i aspekty.

 

Teksty wygłoszonych referatów oraz główne wnioski z kończącej obrady dyskusji znajdą się w publikacji wydanej po zakończeniu konferencji. Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawować będą dr Andrzej Nieuważny, wykładowca Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr Tomasz Jędrzejewski, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast sekretarzami konferencji będą dr Jolanta Załęczny, kustosz Muzeum Niepodległości w Warszawie i Rafał Wróblewski, kierownik Działu Historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

Liczymy na życzliwe zainteresowanie prelegentów z różnych ośrodków naukowych i muzealnych. Mamy również nadzieję na zainteresowanie ze strony nauczycieli polonistów i historyków, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zechcieliby przybyć wraz z młodzieżą i wysłuchać wygłaszanych referatów. Prelegentów prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji w terminie 30 marca – 31 maja 2015 roku do sekretarzy konferencji. Prosimy o podanie tytułu referatu (czas trwania wystąpienia to maks. 20 min.).

 

 

 

Kontakt:

 

Rafał Wróblewski                                                            dr Jolanta Załęczny

Kierownik Działu Historii                                             Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze                        al. Solidarności 62

ul. Z. Krasińskiego 9                                                      00 – 240 Warszawa

06 – 406 Opinogóra                                                       tel. (22) 826 90 91 wew. 41

tel. (23) 671 70 25                                                           j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.pl

historia@muzeumromantyzmu.pl

 

 

W formularzu zgłoszeniowym proszę zawrzeć następujące informacje:

 

 

imię i nazwisko:

stopień i tytuł naukowy:

stanowisko i miejsce pracy:

tytuł referatu:

 

WK (2)logo 4logo_10308311_665063290231052_8743386908025360332_n