WYSTAWA: Karol Lewakowski- 1836-1912


W czwartek 9 lutego 2023 roku o godz. 13.00 zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy czasowej Karol Lewakowski- 1836-1912. Ekspozycja planszowa powstała we współorganizacji z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i dotyczy Karola Lewakowskiego – powstańca styczniowego, posła do parlamentu austriackiego 1884-1897 Ligi Narodowej i Stronnictwa Ludowego, wybitnego działacza społecznego, prawnika. Nigdy nie porzucił sprawy niepodległościowej, a pod koniec życia był jednym z założycieli Muzeum w Rapperswil.

Wystawa będzie prezentowa do 24 lutego 2023 roku.

9 lutego 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WYDARZENIE: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – prezentacja publikacji i wernisaż wystawy


Trwają obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wydawnictwo Green Light Media i miesięcznik Zielony Sztandar wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie przygotowały wystawę okolicznościową pt. 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. „Pod Sztandarem z Orłem Białym 1863”. W środę 8 lutego 2023 roku o godz. 14.00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) na wernisaż wystawy.

Ekspozycja przybliża najistotniejsze informacje o Powstaniu Styczniowym. Eksponuje publikacje książkowe naszych muzeów związane z powstaniem. Prezentuje dziedzictwo w malarstwie tego największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przybliża symbolikę i artefakty związane z powstaniem. Wskazuje na udział w nim warstwy chłopskiej oraz, co istotne, pokazuje wpływ Powstania Styczniowego na umocnienie polskiej świadomości narodowej i wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków. Wystawa potrwa do 9.03.2023.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

8 lutego 2023 roku, godz. 14.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


WYSTAWA: Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty


We wtorek 7 lutego 2023 roku o godz. 13.00 zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy czasowej Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty.

Wojciech Noworyta na swoich fotografiach przedstawia piękno krajobrazu Podhala, Pienin, Gorców i Tatr, miejsc związanych z postacią Władysława Orkana słynnego pisarza okresu „Młodej Polski” i oficera Legionów Polskich.

Ekspozycja będzie prezentowana do 8 marca 2023 roku.

7 lutego 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WERNISAŻ: “Pamięć o Powstaniu Styczniowym z źródłach pisanych i zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie”


Serdecznie zapraszamy na wernisaż w dniu głównych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

22 stycznia 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w historii Polski. Muzeum Niepodległości w Warszawie planuje zorganizować szereg uroczystości upamiętniających bohaterstwo działaczy niepodległościowych i uczestników Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowy, który odegrał istotną rolę w podtrzymywaniu patriotyzmu, polskiej tożsamości i odnowieniu idei niepodległościowych w okresie zaborów. Hasło „Wolność. Równość. Niepodległość”, które występuje na sztandarach i medalionach z okresu Powstania Styczniowego odnosi się także do wartości nieprzemijających i istotnych w XXI wieku.

Na wystawie czasowej pt. „Pamięć o Powstaniu Styczniowym z źródłach pisanych i zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie” ukazane zostaną różne formy kultywowania pamięci o tym historycznym wydarzeniu, a przede wszystkim ludziach biorących w nich udział, którzy często oddali swoje życie za niepodległość Polski. Zaprezentowane zostaną pamiętniki powstańców, biżuteria patriotyczna, pamiątkowe medale, druki okolicznościowe, a także unikatowe pamiątki po więźniach Cytadeli Warszawskiej.20 stycznia 2023 roku, godzina 12.30
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


WERNISAŻ: „Walery Eljasz-Radzikowski – malarz i patriota”


Serdecznie zapraszamy na wernisaż, otwarcie wystawy czasowej pt. „Walery Eljasz-Radzikowski – malarz i patriota”, który odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 14.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Walery Eljasz-Radzikowski – znany jest nie tylko jako malarz, ale także jako fotograf, etnograf, popularyzator Tatr i Zakopanego, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego i autor przewodników po Tatrach oraz członek korespondent Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Artysta wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, kiedy miał zaledwie 16 lat, a w 1862 roku wyjechał do Monachium, gdzie kształcił się pod okiem Hermanna Anschütza, Albrechta Adama oraz Moritza von Schwinda i pod ich okiem do perfekcji opanował rysunek. Podczas całej nauki malarz prowadził wnikliwe studia z zakresu kostiumologii. Po ukończeniu akademii sporo podróżował po Europie, odwiedzając m.in. Niemcy, Francję, Belgię, Włochy i Francję.

W okresie Powstania Styczniowego pełnił w Monachium specjalną misję zleconą przez powstańczy Rząd Narodowy.

Był autorem licznych ilustracji książkowych, które krzewiły patriotyzm wśród czytelników, bowiem tematy, które malował najczęściej to sceny historyczne. Ilustrował też patriotyczne utwory polskich poetów. M.in. ilustracje do takich utworów jak Maria Antoniego Malczewskiego (1864) i Hetmańskie pacholę Wincentego Pola (1864–1865). Opublikował także Ubiory ludu w dawnej Polsce (1862), Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy (1870), Szkice z podróży w Tatry (1874), Ubiory w Polsce i u sąsiadów (1879) oraz O nazwie Morskiego Oka w Tatrach (1884).

Był również autorem pocztu władców polskich stanowiącego ilustrację do wierszy Seweryny Duchińskiej Królowie polscy w obrazach i pieśniach (1893). Autorka pieśni Seweryna Duchińska była żarliwą patriotką, która za organizowanie pomocy rodzinom powstańców styczniowych została zmuszona opuścić Polskę w 1863 roku. Wystawa, na którą składają się prace Walerego Eljasza-Radzikowskiego pochodzące ze zbiorów Muzeum Niepodległości oraz wizerunki uzyskane dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz zbiorami sztuki na Wawelu, stanowi opowieść o tym, jak jeden ze świadków i piewców historii Powstania Styczniowego krzewił w Polakach patriotyzm i uczył ich historii za pomocą obrazu.

Wystawa została przygotowana z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Będzie to pierwsze wydarzenie na terenie Cytadeli Warszawskiej w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Muzeum Niepodległości w Warszawie, uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego.

18 stycznia 2023 roku, godzina 14.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


Wystawa czasowa: “Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”


„Zbiór przepisów i prawideł, służących do podziału czasu według niektórych zjawisk przyrodzonych, oraz do wyznaczania daty świąt stałych i ruchomych, nazywamy kalendarzem. Gdy z biegiem czasu przepisy te i prawidła ogólnie zostały przyjęte, kalendarz dał możność orientowania się w czasie i stał się nieodzownym zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla badacza przeszłości.”

– Gabriel Tołwiński, O kalendarzu, jego znaczeniu oraz reformach, dokonywanych różnemi czasy, Warszawa : M. Arct, 1903, s. 3.

1 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Galerii Plakatu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”. Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne kalendarze muzealne, które znajdują się w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

WERNISAŻ: Wernisaż wystawy akwareli “Kwiaty Polskie 2022”


2 listopada w Galerii Brama Bielańska odbędzie się wernisaż wystawy współorganizowanej z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pt. „Kwiaty Polskie 2022”. Jest to wystawa poplenerowa. Plener odbył się w 2022 roku na ziemi augustowskiej. Artyści współpracujący z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym namalowali pracę za pomocą akwareli o tematyce kwiatowej.

2 listopada 2022 roku, godzina 15.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
Galeria Brama Bielańska
ul. Czujna
01-532 Warszawa
WYSTAWA: Finisaż wystawy “Pejzaż polski 2022”


Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy “Pejzaż polski 2022”, który odbędzie się w Galerii Brama Bielańska już 28 października 2022 roku o godzinie 12.00.

Wystawa została stworzona przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.


Wystawa prezentuje prace powstałe podczas wyjazdowego pleneru organizowanego cyklicznie przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Plenery te mają charakter ogólnopolski. W samym wydarzeniu biorą udział zarówno amatorzy jak i artyści profesjonalni. Ostatni plener malarski zorganizowany w 2021 roku w Przewięzi poświęcony był pięknu rodzimego krajobrazu.

28 października 2022 roku, godzina 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
Galeria Brama Bielańska
ul. Czujna
01-532 Warszawa


Wernisaż wystawy “Pejzaż Polski 2022”


We wtorek 11 października 2022 roku o godzinie 12.00 w Galerii Brama Bielańska odbył się wernisaż wystawy “Pejzaż Polski 2022” współorganizowanej wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzonych gości powitała kurator galerii Natalia Roszkowska, a następnie przekazała głos kuratorowi wystawy Maciejowi Jakubowskiemu, który opowiedział o założeniach wystawy.

Następnie głos zabrał Tomasz Jagodziński, z-ca dyrektora d.s. administracyjnych i opowiedział o współpracy Muzeum Niepodległości i MHPRL. Kolejny mówcą był dr Janusz Gmitruk, dyrektor MHPRL, który podziękował Muzeum Niepodległości za pomoc w zorganizowaniu wystawy oraz opowiedział o idei plenerów organizowanych przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. O zabranie głosu przez Dyrektora Gmitruka został poproszony też kurator pleneru Maciej Milewski. Jego wypowiedź także odnosiła się do organizacji pleneru.

Wystawa opowiada o pięknie krajobrazów różnych regionów Polski w różnych porach roku i będzie prezentowana do końca października 2022 roku.

Zapraszamy do zwiedzania!

Wystawa Weltera przedłużona


W najbliższą środę 21 października o godz. 13.00 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie ze sztuką, Spotkanie rozpocznie prelekcja Natalii Sikorskiej-Sadlej na temat twórczości artysty następnie zaprosimy na projekcje filmu-wywiadu autorstwa Michała Marcelego Kowalskiego a na koniec na kuratorskie zwiedzanie wystawy “Mieczysław Welter Rzeźba”

Mamy także przyjemność poinformować, iż ze względu na liczne prośby naszych zwiedzających zdecydowaliśmy się na przedłużenie wystawy do 22 listopada 2020 r.