WERNISAŻ: „ Poszły wici po zaściankach. Insurekcja 1863” – wystawa


Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy pt. „ Poszły wici po zaściankach. Insurekcja 1863”, który odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 roku, godzina 12.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej . Tytuł wystawy wynika z drobnoszlacheckiego charakteru zrywu narodowowyzwoleńczego z lat 1863-1865.

Rdzeń wystawy stanowią obrazy Wojciecha Piechowskiego (1849-1911), artysty malarza urodzonego  w Nosarzewie Borowym niedaleko Mławy.

Pierwszy z nich „Puszczyk”, namalowany w 1907 roku w nurcie romantycznym, przedstawia śmierć rannego powstańca styczniowego, drugi, namalowany w 1890 roku, znany jest pod wymiennie stosowanymi,  wymownymi tytułami: „Pożegnanie” lub „Za chlebem”.

Wojciech Piechowski odebrał staranne wykształcenie malarskie. Był uczniem Wojciecha Gersona, Warszawskiej Szkoły Rysunkowej. Doskonalił swoje umiejętności w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium oraz w prywatnej pracowni Józefa Branta. W okresie pobierania nauki zawarł największe przyjaźnie z Antonim Piotrowskim i Józefem Chełmońskim, szczególnie ten ostatni wysoko cenił sztukę przyjaciela. Piechowski doceniany przez współczesnych za granicą, niedoceniany w kraju należy niestety do grona artystów zapomnianych.

Ponadto na wystawie zaprezentujemy m.in.: pas kontuszowy, dokumenty, fotografie, XIX- wieczną broń czarnoprochową oraz granitową rzeźbę, która według tradycji towarzyszyła oddziałowi powstańczemu dowodzonemu przez Zygmunta Padlewskiego.

Wystawa będzie prezentowana od 27 kwietnia do 20 czerwca 2023 r. w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie, które odbywają się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

27 kwietnia 2023 roku, godzina 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


WYSTAWA: Być Kobietą… Twórczość młodego pokolenia.


Zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy “Być Kobietą… Twórczość młodego pokolenia”, który odbędzie się w piątek 10 marca 2023 roku o godz. 12.00.

Zaprezentujemy twórczość młodej mazowieckiej artystki Zuzanny Koźlakiewicz, która swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła mając 6 lat. Podczas zajęć plastycznych odkryła swoją pasję do malowania. Dzięki tym zajęciom poznała wiele technik rysunku i malarstwa, a jej prace zostały wielokrotnie wyróżnione w konkursach. Jest laureatką między innymi w konkursie „Interpretacji plastycznej wiersza Cypriana Kamila Norwida’’ organizowanym przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w konkursie „Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki Polak’’organizowanym przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Mławie oraz w konkursie „Natura dla wody ”organizowanym przez zakład WODKAN w Ciechanowie. Jej praca wygrała również I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Niepodległa, Niepokorna” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

Wystawa potrwa do 11 kwietnia 2023 roku.

10 marca 2023 roku, godz. 12.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WYSTAWA: Ballada Napoleońska. 210 lat od upadku Księstwa Warszawskiego.


Wiosną 1813 roku Armia Księstwa Warszawskiego wycofywała się z swoich rodzimych terenów. Padały kolejne twierdze jak Zamość, Modlin czy Toruń. Książę Józef Poniatowski ze swoimi siłami podążył za armią francuską do Saksonii, a ziemie polskie znalazły się pod rosyjską okupacją. Nastąpił koniec odrodzonego zalążku państwowości dawnej Rzeczypospolitej, opartego na sojuszu z Cesarzem Francuzów.

Jednak legenda Napoleona I jeszcze długo będzie wszechobecna w dworach polskich. Wielu późniejszych bojowników o wyzwolenie naszej ojczyzny będzie się odwoływało do spuścizny tego wielkiego wodza na czele z Józefem Piłsudskim i Legionami Polskim. To w okresie wojen rewolucyjnej Francji i napoleońskich wybiły się tak wielkie postacie w Historii Polski jak Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, czy Józef Zajączek. Na kodeksie Napoleona opierano pierwsze narodowe konstytucje, a za sprawą Józefa Wybickiego sam cesarz trafił do naszego hymnu.

Ballada to liryczny utwór nacechowany emocjami i właśnie taka jest legenda Napoleona I, z jednej strony gloryfikacja jego wielkich sukcesów, z drugiej strony upadek i tęsknota z nim.

Zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy, który odbędzie się w czwartek 9 marca 2023 o godz. 13.00. Wystawa będzie się składała z dwóch części. Pierwsza to wystawa planszowa pt. „Dał nam przykład Bonaparte!”, którą użycza nam Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, a druga to pocztówki o tematyce napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego prezentowane ze zbiorów prywatnych znanego, mazowieckiego kolekcjonera Mariana Sołobodowskiego.

Wystawa będzie prezentowana do 11 kwietnia 2023 roku.

9 marca 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 WarszawaFINISAŻ: Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty


W środę 8 marca 2023 roku o godz. 13.00 zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na finisaż wystawy czasowej Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty.

Wojciech Noworyta na swoich fotografiach przedstawia piękno krajobrazu Podhala, Pienin, Gorców i Tatr, miejsc związanych z postacią Władysława Orkana słynnego pisarza okresu „Młodej Polski” i oficera Legionów Polskich.

Wystawie towarzyszy katalog.

8 marca 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WYSTAWA: Karol Lewakowski- 1836-1912


W czwartek 9 lutego 2023 roku o godz. 13.00 zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy czasowej Karol Lewakowski- 1836-1912. Ekspozycja planszowa powstała we współorganizacji z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i dotyczy Karola Lewakowskiego – powstańca styczniowego, posła do parlamentu austriackiego 1884-1897 Ligi Narodowej i Stronnictwa Ludowego, wybitnego działacza społecznego, prawnika. Nigdy nie porzucił sprawy niepodległościowej, a pod koniec życia był jednym z założycieli Muzeum w Rapperswil.

Wystawa będzie prezentowa do 24 lutego 2023 roku.

9 lutego 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WYDARZENIE: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – prezentacja publikacji i wernisaż wystawy


Trwają obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wydawnictwo Green Light Media i miesięcznik Zielony Sztandar wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie przygotowały wystawę okolicznościową pt. 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. „Pod Sztandarem z Orłem Białym 1863”. W środę 8 lutego 2023 roku o godz. 14.00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) na wernisaż wystawy.

Ekspozycja przybliża najistotniejsze informacje o Powstaniu Styczniowym. Eksponuje publikacje książkowe naszych muzeów związane z powstaniem. Prezentuje dziedzictwo w malarstwie tego największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przybliża symbolikę i artefakty związane z powstaniem. Wskazuje na udział w nim warstwy chłopskiej oraz, co istotne, pokazuje wpływ Powstania Styczniowego na umocnienie polskiej świadomości narodowej i wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków. Wystawa potrwa do 9.03.2023.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

8 lutego 2023 roku, godz. 14.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


WYSTAWA: Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty


We wtorek 7 lutego 2023 roku o godz. 13.00 zapraszamy do Galerii Brama Bielańska na wernisaż wystawy czasowej Pejzaże Orkana – wystawa fotografii Wojciecha Noworyty.

Wojciech Noworyta na swoich fotografiach przedstawia piękno krajobrazu Podhala, Pienin, Gorców i Tatr, miejsc związanych z postacią Władysława Orkana słynnego pisarza okresu „Młodej Polski” i oficera Legionów Polskich.

Ekspozycja będzie prezentowana do 8 marca 2023 roku.

7 lutego 2023 roku, godz. 13.00

Galeria Brama Bielańska
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WERNISAŻ: “Pamięć o Powstaniu Styczniowym z źródłach pisanych i zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie”


Serdecznie zapraszamy na wernisaż w dniu głównych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

22 stycznia 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w historii Polski. Muzeum Niepodległości w Warszawie planuje zorganizować szereg uroczystości upamiętniających bohaterstwo działaczy niepodległościowych i uczestników Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowy, który odegrał istotną rolę w podtrzymywaniu patriotyzmu, polskiej tożsamości i odnowieniu idei niepodległościowych w okresie zaborów. Hasło „Wolność. Równość. Niepodległość”, które występuje na sztandarach i medalionach z okresu Powstania Styczniowego odnosi się także do wartości nieprzemijających i istotnych w XXI wieku.

Na wystawie czasowej pt. „Pamięć o Powstaniu Styczniowym z źródłach pisanych i zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie” ukazane zostaną różne formy kultywowania pamięci o tym historycznym wydarzeniu, a przede wszystkim ludziach biorących w nich udział, którzy często oddali swoje życie za niepodległość Polski. Zaprezentowane zostaną pamiętniki powstańców, biżuteria patriotyczna, pamiątkowe medale, druki okolicznościowe, a także unikatowe pamiątki po więźniach Cytadeli Warszawskiej.20 stycznia 2023 roku, godzina 12.30
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


WERNISAŻ: „Walery Eljasz-Radzikowski – malarz i patriota”


Serdecznie zapraszamy na wernisaż, otwarcie wystawy czasowej pt. „Walery Eljasz-Radzikowski – malarz i patriota”, który odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 14.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Walery Eljasz-Radzikowski – znany jest nie tylko jako malarz, ale także jako fotograf, etnograf, popularyzator Tatr i Zakopanego, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego i autor przewodników po Tatrach oraz członek korespondent Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Artysta wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, kiedy miał zaledwie 16 lat, a w 1862 roku wyjechał do Monachium, gdzie kształcił się pod okiem Hermanna Anschütza, Albrechta Adama oraz Moritza von Schwinda i pod ich okiem do perfekcji opanował rysunek. Podczas całej nauki malarz prowadził wnikliwe studia z zakresu kostiumologii. Po ukończeniu akademii sporo podróżował po Europie, odwiedzając m.in. Niemcy, Francję, Belgię, Włochy i Francję.

W okresie Powstania Styczniowego pełnił w Monachium specjalną misję zleconą przez powstańczy Rząd Narodowy.

Był autorem licznych ilustracji książkowych, które krzewiły patriotyzm wśród czytelników, bowiem tematy, które malował najczęściej to sceny historyczne. Ilustrował też patriotyczne utwory polskich poetów. M.in. ilustracje do takich utworów jak Maria Antoniego Malczewskiego (1864) i Hetmańskie pacholę Wincentego Pola (1864–1865). Opublikował także Ubiory ludu w dawnej Polsce (1862), Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy (1870), Szkice z podróży w Tatry (1874), Ubiory w Polsce i u sąsiadów (1879) oraz O nazwie Morskiego Oka w Tatrach (1884).

Był również autorem pocztu władców polskich stanowiącego ilustrację do wierszy Seweryny Duchińskiej Królowie polscy w obrazach i pieśniach (1893). Autorka pieśni Seweryna Duchińska była żarliwą patriotką, która za organizowanie pomocy rodzinom powstańców styczniowych została zmuszona opuścić Polskę w 1863 roku. Wystawa, na którą składają się prace Walerego Eljasza-Radzikowskiego pochodzące ze zbiorów Muzeum Niepodległości oraz wizerunki uzyskane dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz zbiorami sztuki na Wawelu, stanowi opowieść o tym, jak jeden ze świadków i piewców historii Powstania Styczniowego krzewił w Polakach patriotyzm i uczył ich historii za pomocą obrazu.

Wystawa została przygotowana z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Będzie to pierwsze wydarzenie na terenie Cytadeli Warszawskiej w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Muzeum Niepodległości w Warszawie, uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego.

18 stycznia 2023 roku, godzina 14.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa


Wystawa czasowa: “Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”


„Zbiór przepisów i prawideł, służących do podziału czasu według niektórych zjawisk przyrodzonych, oraz do wyznaczania daty świąt stałych i ruchomych, nazywamy kalendarzem. Gdy z biegiem czasu przepisy te i prawidła ogólnie zostały przyjęte, kalendarz dał możność orientowania się w czasie i stał się nieodzownym zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla badacza przeszłości.”

– Gabriel Tołwiński, O kalendarzu, jego znaczeniu oraz reformach, dokonywanych różnemi czasy, Warszawa : M. Arct, 1903, s. 3.

1 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Galerii Plakatu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”. Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne kalendarze muzealne, które znajdują się w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!