Rekonstrukcja wybuchu Powstania Listopadowego


W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchła Wojna Polsko-Rosyjska, nazwana później w historiografii polskiej Powstaniem Listopadowym. Muzeum Niepodległości w Warszawie, dbając o pamięć i przypominanie społeczeństwu bohaterskich zrywów narodowowyzwoleńczych Polaków, 29 listopada 2022 roku o godzinie 17.00 na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Artylerii Dawnej „Arsenał” inscenizację historyczną wybuchu walk polsko-rosyjskich. 

Widzowie będą mogli podziwiać umundurowanie i wyposażenie żołnierza z epoki, a także rekonstrukcję artylerii z 1830 roku, jak i funkcjonowanie tej „czarnoprochowej” broni. Przybyli na inscenizację będą mogli także skorzystać z poczęstunku serwowanego z obozowiska stylizowanego na czasy Wojny Polsko-Rosyjskiej 1830-1831.

Rekonstrukcja walk odbędzie się w historycznym otoczeniu kompleksu budynków Cytadeli Warszawskiej, który został wzniesiony w 1832, czyli po upadku Powstania Listopadowego jako zabezpieczenie przed kolejnymi buntami w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszą dwie wystawy w Galerii Brama Bielańska, współorganizowane z Państwowym Muzeum Archeologicznym – „Oto dni krwi i chwały- Reduta Ordona” oraz „Rakietnicy Królestwa Polskiego”, które również opowiadają historię Powstania Listopadowego.


Termin i miejsce wydarzenia:

29 listopada (wtorek), godz. 17.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(Oddział Muzeum Niepodległości)
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

WYDARZENIE: kuratorskie oprowadzanie po wystawie po wystawie Pejzaż Polski 2022


Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie Pejzaż Polski 2022, które odbędzie się już 28 października w Galerii Brama Bielańska o godzinie 10.30

Pejzaż Polski 2022- oprowadzanie kuratorskie po wystawie, która jest zwieńczeniem pleneru malarskiego, który odbył się w 2021 roku w Przewięzi pod Augustowem. Prace wystawiają artyści związani z Ludowym Towarzystwem Naukowo- Kulturalnym. Obrazy przedstawiają krajobrazy różnych regionów naszej ojczyzny w różnych porach roku. Współorganizacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
28 października 2022 roku, godzina 10.30
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
Galeria Brama Bielańska
ul. Czujna
01-532 Warszawa


WYDARZENIE: kuratorskie oprowadzanie po wystawie prac Zdzisława Kruszyńskiego


Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie prac Zdzisława Kruszyńskiego, które odbędzie się już 28 października w Galerii Brama Bielańska o godzinie 11.00

Zdzisław Kruszyński jest artystą z 40 letnim stażem w branży artystycznej. Brał udział w ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach na 5 kontynentach. Studiował na ASP w Gdańsku, od lat 80. wystawiał pracę na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Od lat 90 silnie promuje kulturę w województwie mazowieckim. Odznaczony w 1995 roku tytułem Zasłużony Działacz Kultury przez Ministra Kultury i Sztuki. Posiadacz tytułu Zasłużony dla Miasta Mławy. Związany artystycznie z subregionem ciechanowskim i północnym Mazowszem. W Muzeum Niepodległości zaprezentuje wykonane przez siebie portrety zarówno osób wybitnych w historii Polski jak Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Maria Konopnicka, Mikołaj Kopernik, jak i postaci związanych z lokalną historią swojego mikroregionu jak dr Józef Longin Ostaszewski, lekarz, historyk, propagator wiedzy o północnym Mazowszu i Mazurach Pruskich, Zuzanna Morawska, działaczka oświatowa i pisarka, autorka legendy o Mławie, a także osoby związane emocjonalnie z autorem jak Janusz Królik, nieżyjący, były dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

28 października 2022 roku, godzina 11.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
Galeria Brama Bielańska
ul. Czujna
01-532 Warszawa


“Kobiety dla Niepodległej”9 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w ramach Galerii Malarstwa Historycznego, zapraszamy na wernisaż wystawy online Kobiety dla Niepodległej , który odbędzie się na Facebooku Muzeum Niepodległości.


Na wystawie zaprezentowanych zostanie 5 obrazów ze zbiorów Muzeum Niepodległości przedstawiających 3 kobiety, których niezłomna postawa była symbolem walki o wolną Polskę – Annę Gudzińską, Halinę Krahelską oraz Marię Dulębiankę. O obrazach prezentowanych na wystawie opowiedzą dr hab. Jolanta Załęczny, dr Beata Michalec, dr Izabela Mościcka Ewelina Pilawa oraz Natalia Roszkowska.


Anna Gudzińska bohaterka trzech obrazów Aleksandra Sochaczewskiego, żyła w latach 1841-1866. Urodzona w Warszawie. Właścicielka piwiarni na Starym Mieście. We własnym domu dała schronienie emisariuszowi Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, żona urzędnika kolejowego, w jej piwiarni został zamordowany szpieg rosyjski, pomimo znęcania się nad nią podczas śledztwa na Cytadeli, nie wydała sprawców. Więźniarka X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (1863 r.). Skazana na dożywotnią katorgę do Usola. Zmarła 1866 roku na zesłaniu.Maria Dulębianka ( ur. 21 października 1861 w Krakowie, zm. 7 marca 1919 we Lwowie) – polska działaczka społeczna, feministka, malarka, pisarka, publicystka. Tematem wielu jej obrazów były kobiety. Od 1881 wystawiała swe prace w Krakowie, Paryżu, Warszawie. Malowała głównie portrety (kilkakrotnie Konopnickiej, np. około 1910) i obrazy rodzajowe (Sama jedna 1886, Sieroca dola 1889, Pod płotem 1890). Muzeum Polskie w Rapperswilu posiadało namalowany przez nią portret Marii Konopnickiej. Jej obraz Studium dziewczyny został zakupiony przez Muzeum Narodowe. Otrzymała wyróżnienie mention honorable za obrazy Na pokucie i Sieroca dola na wystawie międzynarodowej w Paryżu w 1900 roku. Była aktywistką pierwszej fali feminizmu. Zmarła na tyfus 7 marca 1919


Halina Krahelska , właściwie Helena Maria Krahelska z domu Śleszyńska, primo voto Grabianka (ur. 12 maja 1886 w Odessie, zm. 19 kwietnia 1945 w obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück – polska działaczka społeczna, socjolog, publicystka i pisarka. Od 1908 w Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcji Rewolucyjnej, od 1912 w rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. W latach 1912–1917 na zesłaniu – najpierw w Kiszyniowie, w 1913 w Kijowie, a od listopada 1914 we wschodniej Syberii, w okolicach Kańska. Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu powróciła z zesłania poprzez Smoleńsk do Odessy. W 1918 członek Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Odessie. Po odzyskaniu niepodległości przyjechała w 1919 do Polski. W latach 1919–1921 i 1927–1931 była zastępcą Głównego Inspektora Pracy, zajmując się głównie systemem ochrony pracy i opieki społecznej – zwłaszcza zaś ochroną macierzyństwa i zdrowia kobiet pracujących i pracowników młodocianych. Publikowała zarówno wiersze i beletrystykę, jak i opracowania naukowo-społeczne. Po agresji III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 była w czasie obrony Warszawy komendantką Obrony Przeciwlotniczej na Mokotowie, gdzie koordynowała gaszenie pożarów, ratowanie ludzi i organizację posiłków. Pracowała też w Wojskowym Biurze Historycznym i Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK. W 1941 uległa ciężkiemu wypadkowi, potrącona przez niemiecki samochód wojskowy straciła nogę. Niosła wtedy ważne meldunki i mimo cierpienia udało jej się przekazać je w odpowiednie ręce unikając dekonspiracji. W uznaniu tego czynu odznaczono ją Krzyżem Walecznych. Autorka broszury „Oświęcim – pamiętnik więźnia” (później okazało się, że pamiętniki powstały w znaczącej części na podstawie relacji Władysława Bartoszewskiego. W lipcu 1944 została wydana „…przez «nieznanych sprawców» w ręce Gestapo…”, a następnie uwięziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie zginęła lub zmarła prawdopodobnie 19 kwietnia 1945. Przed śmiercią napisała „Tezy do działalności inspekcji pracy w odrodzonej Polsce”.


Galeria Jednego ObiektuW najbliższą środę 8 lipca o godz. 12.00 w sali kinowej im. Karola Beyera w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się prezentacja plakatu z 1920 roku Bolszewicy mordują bezbronne kobiety – prelekcja dr Beaty Michalec. Prezentacja kolejnej odsłony Galerii Jednego odbywa się w ramach obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Nagranie ze spotkania zmieszczone będzie na kanale Muzeum Niepodległości na YouTube w przyszłym tygodniu.


Salon Dobrej Książki online!


W najbliższy czwartek zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Salon Dobrej Książki”.

Na kanale Muzeum Niepodległości w Warszawie w serwisie YouTube można będzie zobaczyć relację z promocji publikacji „Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji” w opracowaniu Joanny Lusek (Bytom: Muzeum Górnośląskie, 2019).

W spotkaniu udział wzięli:

dr Joanna Lusek, dr Tadeusz Skoczek, dr hab. Jolanta Załęczny.

Relacja będzie udostępniona online na kanale Salonu Dobrej Książki w serwisie YouTube: link

„Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku: wybór relacji” w opracowaniu Joanny Lusek to lektura obowiązkowa dla badaczy historii Polski, pasjonatów Górnego Śląska oraz wszystkich zainteresowanych losami kobiet. Źródła stanowią materiał unikatowy, dotąd niepublikowany. Z sześćdziesięciu wspomnień wyłania się obraz udziału kobiet w istotnych wydarzeniach społeczno-politycznych, ich realistyczny wpływ na zachowanie dziedzictwa rozumianego poprzez kultywowanie tradycji, języka polskiego oraz pielęgnowanie wartości ponadczasowych. Całość została opatrzona bogatym komentarzem autorki.


Cytadela Warszawska w wojnie 1920 roku


Muzeum Niepodległości zaprasza na konferencję “Cytadela Warszawska w wojnie 1920 roku”.

Konferencja jest częścią projektu “Sto lat temu, bolszewicy u wrót Warszawy” z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wydarzenie jest dostępne online w serwisie YouTube na kanale Muzeum Niepodległości https://www.youtube.com/watch?v=8vzATbnOTL4 .

Serdecznie zapraszamy!

Rok Moniuszki w Muzeum Niepodległości


Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”.


W 2019 r. przypadała 200. rocznica urodzin kompozytora. SejmikWojewództwa Mazowieckiego, uchwałą nr 24/18 z 19 grudnia 2018 r. ogłosił rok 2019 na Mazowszu „Rokiem Witolda Gombrowicza, Rokiem Stanisława Moniuszki i Rokiem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”.


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaplanowało szereg ciekawych i różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, które realizowane były przez cały 2019 rok łącząc historię często pomijaną w biografii kompozytora.


Europejskie Dni Dziedzictwa


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa na Mazowszu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was dwa wyjątkowe wydarzenia.


Spacer historyczny z przewodnikiem „Wokół i wewnątrz Cytadeli”.

Odkryjmy tajemnice terenów wokół i wewnątrz Cytadeli Warszawskiej. Spacer historyczny poprowadzi przewodnik- historyk Michał Cieślak.

7 września 2019 r.

godz. 11.00 (wstęp wolny, zapisy m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl )

Miejsce zbiórki:

Pomnik I Dywizji Pancernej im. gen. Maczka, plac Inwalidów 20.

Czas: ok. 1,50 h.


Rajd „Polskie Sploty”

Uczestniczy rajdu otrzymają plan trasy oraz karty pracy z zadaniami do wykonania. Przechodząc pieszo trasę od Mauzoleum Walki Męczeństwa do Muzeum Więzienia Pawiak uczestnicy rajdu poznają historię Warszawy związana z II wojną światową. Na zakończenie rajdu czekają na uczestników dyplomy oraz drobne upominki.

14 września 2019 r.

godz. 11.00 (wstęp wolny, zapisy m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl )

Start: Mauzoleum Walki Męczeństwa Oddział Muzeum Niepodległości, al. Szucha 25

Meta: Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26

Czas: ok. 2 h.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

zaprasza na

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

pod hasłem “Bić się czy nie bić – różne drogi do Polski Niepodległej”

odbywające się w dniach 10–12 maja

W sobotę 11 maja na terenie Muzeum, jako jedynym miejscu w Warszawie, dostępne będzie bezpłatne kino plenerowe


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (10–12 MAJA 2019)w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – na stronie:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/bic-sie-czy-nie-bic-rozne-drogi-do-polski-niepodleglej

oraz w programie miesięcznym Muzeum Niepodległości:

W ostatnich latach w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zrealizowaliśmy:


1) Projekt „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległościw Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” w ramach Priorytetu VI (Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji), Działanie 6.1: Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

2) Projekt „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”, w ramach priorytetu V (Dziedzictwo kulturowe), Działanie 5.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014–2020.