Konferencja naukowa: 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć.


Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości oraz Zakład Historii Ruchu Ludowego uprzejmie zapraszają na konferencję naukową nt. 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć. Obchody odbędą się 1 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. PROGRAMPowitanie i otwarcie wystawy• dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości• dr…... czytaj dalej →

Sympozjum naukowe: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Bohaterskiego zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkańców Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim. W najdłużej trwającym powstaniu w historii Polski, obok siebie stanęli Polacy, Litwini i Rusini by wspólnie walczyć z carskim zniewoleniem i pańszczyzną. Powstanie ogarnęło wszystkie tereny Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych przez cara, a udział w nim wzięło…... czytaj dalej →

III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej


Muzeum Niepodległości w Warszawie już po raz trzeci zaprasza na Muzealne Spotkania z Kresami. Poprzednie edycje odbyły się w 2008 oraz 2011 roku. Udział w nich wzięło liczne grono badaczy reprezentujących bez mała wszystkie ważniejsze ośrodki, mające w swych zasobach zbiory związane z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. Pokłosiem obu konferencji jest wydanie albumowych publikacji zatytułowanych ,,Dziedzictwo…... czytaj dalej →

Konferencja podsumowująca wystawę POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.


Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wystawę POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych współorganizowaną z  Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym. 8 września 2022 r. (czwartek), godz. 11.00 – 13.00Muzeum NiepodległościPałac Przebendowskich/Radziwiłłówal. Solidarności 6200-240 Warszawa... czytaj dalej →

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”


W roku 2022 przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii miasta. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod…... czytaj dalej →

III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej


Muzeum Niepodległości w Warszawie już po raz trzeci zaprasza do udziału w konferencji w ramach Muzealnych Spotkaniach z Kresami. Poprzednie edycje odbyły się w 2008 oraz 2011 roku. Udział w nich wzięło liczne grono badaczy reprezentujących bez mała wszystkie ważniejsze ośrodki, mające w swych zasobach zbiory związane z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. Pokłosiem obu konferencji jest…... czytaj dalej →

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Warszawo ma … 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim”


W roku 2022 przypada 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. W utworzonym w 1940 r. getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów; dziesiątki tysięcy z nich zmarły z chorób i głodu. 22 lipca 1942…... czytaj dalej →

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”


W roku 2022 przypada 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Powstanie Styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w…... czytaj dalej →

Konferencja naukowa „Wokół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Historia, teraźniejszość, przyszłość”


Już w poniedziałek 27 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. “Konferencja naukowa „Wokół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Historia, teraźniejszość, przyszłość””. 1 października 2021 roku Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o ustanowieniu 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Muzeum Niepodległości w Warszawie, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Fundacja…... czytaj dalej →

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”


W roku 2022 przypada 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Powstanie Styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w…... czytaj dalej →