“Zrozumieć kulturę” – cykl spotkań


Zrozumieć kulturę

Cykl spotkań dyskusyjnych w Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Realizacja cyklu wynika z potrzeby przedyskutowania i zrozumienia miejsca i roli kultury w świecie. Zrozumieć kulturę, to nadać jej znaczenie. Współcześnie daje się zauważyć marginalizowanie kultury, co dowodzi braku jej rozumienia. Cykl jest skierowany do pracowników sektora kultury, twórców i mecenasów kultury, ludzi nauki, organizatorów kultury, organizacji działających w sferze kultury. Na cykl złożą się cztery spotkania dyskusyjne. Częstotliwość spotkań przypadnie raz na kwartał. Przewidywaną konsekwencją spotkań będzie organizacja konferencji naukowej poświęconej kulturze w roku 2016.

 

Każde spotkanie rozpocznie inspirujące dyskusję wystąpienie z-cy dyrektora ds. programowych, zawierające trzy tezy dyskusyjne. Prawo zabrania głosy na początku przypadnie osobom zaproszonym do dyskusji, a następnie gościom muzeum. W ramach cyklu przedyskutowane będą zagadnienia:

1. Kultura i jej granice

17 marca 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

 

 

Kultura kopia

 

 

 

 

Granice od zawsze były ważne, gdyż określały przynależność ludzi do danej kultury. Biorąc pod uwagę jej transgraniczny charakter granice stanowią dla kultury faktycznie występujące punkty odniesienia. Jednak granice to także bariery i ograniczenia, a ich pokonywanie jest podstawową cechą egzystencji kultury. Każdorazowo gdy poruszamy zagadnienie granic, mówimy także o niepodległości.

 

W spotkaniu wezmą udział Panie: Aleksandra Magierecka, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy i Bożenna Dydek, dyrektor Domu Kultury „Zacisze”. Spotkanie poprowadzi Jolanta Dąbek, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tezy do dyskusji:

Teza 1: Kultura traci na znaczeniu, ponieważ przestaliśmy ją rozumieć.

Teza 2: Bez granic kultura ulega rozproszeniu.

Teza 3: Kultura osiąga swoje apogeum w człowieku.

 

 

Od kultury do kultury

9 czerwca 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

Sztuka równowagi

15 września 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.  

Kultura, powód by żyć

8 grudnia 2015 r. (wtorek), godz. 14.00.