“Zrozumieć kulturę”.


Dyskusja heglowska o przymierzu kultury i niepodległości

 

22 listopada 2016 r., g. 17.00, Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Świat zbudowany jest z dualizmów. Jedne są wobec siebie przeciwstawne jak: duch albo materia, dobro albo zło. Druga ich kategoria to dualizmy, które się uzupełniają jak na przykład: kultura i niepodległość, kultura i religia. Wybrane dualizmy w dyskusji heglowskiej służą prezentowaniu przeciwstawnych poglądów oraz uzupełnieniu,  pogłębieniu wiedzy. Dyskusje heglowskie w Muzeum Niepodległości są płaszczyzną porozumienia i wymiany poglądów. Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu zgłębienie fenomenu kultury w życiu jednostki, a także jej współistnienie z wybranymi dziedzinami życia społecznego. Według dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie – antyteza. Dyskusja odbywa się w triadzie: teza, antyteza i synteza dążąc dzięki temu do pełniejszego obrazu kultury.

Dyskusja heglowska o przymierzu kultury i niepodległości ma za zadanie dotrzeć do sedna sprawy, czyli znaleźć odpowiedź na pytanie: czy walka o niepodległość zakończyła się zwycięstwem dzięki zaangażowaniu kultury w walkę? Czy te dwie wartości łączyło niegdyś przymierze w walce w imię przetrwania narodu? Ile znaczy to przymierze w czasach pokoju? I czy kultura dzięki niemu zyskała na znaczeniu?

Argumenty na poparcie tezy: Kultura nadaje sens walce o niepodległość wygłosi dr Anna Milewska-Młynik. Antytezy: Niepodległość nie nadaje sensu kulturze w swojej argumentacji bronić będzie Jolanta Dąbek.

Dyskusję ogólną, podczas której zostanie sformułowana synteza poprowadzi Aleksandra Magierecka. Wiodącą rolą syntezy będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak możliwe jest przymierze kultury i niepodległości?

zklistopad-kopia