“Zrozumieć kulturę”.


Zrozumieć kulturę

Dyskusja heglowska o znaczeniu kultury w czasach barbarzyństwa

 

20 września 2016 r., godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 „Dyskusja pobudza krytycyzm, zmusza do wynajdywania argumentów subtelniejszych od oszczerstw i walenia pałką w łeb, budzi niepokój, pozbawia tak niebezpiecznej w sferze intelektu autosugestii w kierunku uznania swych koncepcji za doskonałe (…), a nade wszystko korzystna jest dla przysłuchujących się” (S. I. Witkiewicz).

Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu zgłębienie istoty bytu, faktu, idei i pojęcia kultury. Wg dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie – antyteza. Dyskusja heglowska to dyskusja w triadzie: teza, antyteza i synteza. Obowiązuje zasada: Całość powstaje z przeciwieństw. Rozważania o znaczeniu kultury w czasach barbarzyństwa zostaną usytuowane na gruncie historii, socjologii kultury i filozofii kultury.

Podczas drugiej dyskusji heglowskiej wypracowane zostanie spojrzenie na znaczenie kultury dla barbarzyństwa. Kultura wraz z całym systemem aksjologii jako przeciwieństwo barbarzyństwa rozumianego jako okres w dziejach ludzkości rozciągający się pomiędzy dzikością, a zaczątkiem kultury. Z barbarzyństwem łączone są także określenia: prymitywizm, okrucieństwo, nieokrzesanie. W toku dyskusji zadamy sobie więc pytanie: Jak możliwa jest kultura w czasach barbarzyństwa?

Argumentów na poparcie tezy: w czasach barbarzyństwa kultura traci na znaczeniu dostarczy Jolanta Dąbek. Antytezy: w czasach barbarzyństwa kultura zyskuje na znaczeniu będzie bronił Krzysztof Bąkała. Syntezę, czyli dyskusję z Publicznością poprowadzi Aleksandra Magierecka.

zkplakat20-09