XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie


29 X 2016 Sobota,  Warszawa
XXXIII  MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIE

 WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
10.00  Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie (Plac żelaznej Bramy)

11.00 Występ Chóru „La  Musica” z Domu Kultury Smolna
11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Rola tradycji kościuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodległościowego 1918 r.”

12.00  Dr Longina Ordon – „Wbrew stereotypom. O ostatnich latach życia Tadeusza Kościuszki”

12.30  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Religijne i filozoficzne poglądy Tadeusza Kościuszki”
13.00  Dr Svietłana Mulina (Omsk) – „O liczebności i rozmieszczeniu zesłańców polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku”

13.20  Dr Leszek Marek Krześniak –”Podróż historyczna do Sankt-Petersburga w 2016 r.”
13.40  Doktorant Michał Antonowicz – „Obraz Konfederatów Barskich w świadomości  współczesnych Polaków”

14.00  Dyskusja

 

Promocja książek:

Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski „Kościuszko w Szwajcarji 1815-1817”

Leszek Marek Krześniak – „Za chwilę …”  Poemat spod Maciejowic.

Krzesimir Dębski –  „To nie jest w porządku”

 

Miejsce obrad:  Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

 

Informacje: WWW.tmm.waw.pl,     drlmk@wp.pl

22 625-49-77;   602-175-238