XXXII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie


Polska Fundacja Kościuszkowska oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają na Warszawską Sesję Kościuszkowską,
która odbędzie się 17 X 2015 (Sobota)
w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów,
przy al. Solidarności 62 w Warszawie
           

Program Sesji:
10.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie

11.00  Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski  – „Wizja Insurekcji Kościuszkowskiej Adama  Próchnika”

11.30  Prof. dr hab. Eugeniusz Iwaniec „ Z dziejów Kosowa i Mereczowszczyzny”

12.00  Dr  Leszek Marek Krześniak –”Podróż historyczna na Białoruś w 2015 r.”

12.20  Dr Leonid Niestarczuk – „ O 250 rocznicy urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego na Białorusi”

12.40  Dr  Tadeusz Skoczek  – „O kierunkach rozwoju czasopisma Niepodległość i Pamięć” 13.00  Dr Paweł Kiernikowski – „Poglądy polityczne i społeczne Tadeusza Kościuszki”

13.40  Promocje książek:

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa –  „Naczelnik Kościuszko i inni

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski –  „ Tadeusz Kościuszko – dzieje i tradycja

Dr Leonid Niestarczuk „Michał Kleofas Ogiński

Dr Leszek Marek Krześniak – „Stoję sobie i stoję” Poemat spod pomnika T. Kościuszki w Warszawie

14.00

14.00  Koncert kwartetu puzonowego “Trombastic” w składzie:

 

Tomomasa Ueyama   puzon altowy i tenorowy

Piotr Dąbrowski          puzon tenorowy
Robert Krajewski       puzon basowy
Roman Miller             tuba

 

———————————————————————————————————–

 

Pełny program
XXXII  MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
przedstawia się następująco:

 

9 X 2015  Piątek
ANTONIÓWKA 
Publiczna Szkoła Podstawowa
            10.00  SESJA „DIALOG POKOLEŃ”

 

Prezentacja badań – Wywiady z najstarszymi  mieszkańcami okolic Maciejowic

Mgr Jadwiga Krześniak – „O powstaniu Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej w Antoniówce”

Prof. dr hab. Barbara Falińska – „Jaką rolę w badaniach historycznych odgrywają badania gwar”

Mgr Tadeusz Kostecki – „Drzewo rodowe Rokickich z Maciejowic”

Mgr Zbigniew Mądry – Prezentacja filmu – „Rekonstrukcja dawnych zajęć gospodarskich w okolicy Maciejowic”

Pokaz filmu  mgr Marka Ziędalskiego „Pamięć i tradycja bitwy maciejowickiej”

Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego „ O obrzędach ludowych w Antoniówce” Spotkanie z zespołem „Obereczek” i najstarszymi mieszkańcami Powiśla kultywującymi tradycje ludowe oraz Kołami Gospodyń Wiejskich okolic Maciejowic”.

Degustacja potraw regionalnych

Wspólne śpiewanie i tańce ludowe

 

9 X 2015 Piątek

GARWOLIN – Zespół Szkół Ponadgimazjalnych Nr 1, ul. Kościuszki 53

 

11.00   XV MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA                                        KOŚCIUSZKOWSKA

 

Dr Włodzimierz Kostecki „ O roli historii regionalnej”

Lic. Mateusz Kondej –  “Działania dywizji gen. Adama Ponińskiego podczas wyprawy maciejowickiej w ocenie współczesnych i potomnych”.

Dr Michał Kalbarczyk – „O Walerym Przyborowskim”

Pokaz filmu mgr Marka Ziędalskiego „Pamięć i tradycja bitwy maciejowickiej”

Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego

Występ zespołu z Białorusi.

Wystawa obrazów i grafik Iwony Jończyk : „Prace z plenerów 2013-2015 i achromatyczne portrety Tadeusza Kościuszki”
10 X 2015  Sobota

MACIEJOWICE

 

10.00  ROWEROWY RAJD KOŚCIUSZKOWSKIŚladami bitwy maciejowickiej”

 

Maciejowice – Tyrzyn – Czerwona Karczma –  Paprotnia – Malamówka – Oronne – Krępa – Podzamcze

Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 5.10.2015 na adres drlmk@wp.pl

Spektakl na polu bitwy „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale” (Podzamcze).

Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej z Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

Ognisko
11 X 2015   Niedziela

 

MACIEJOWICE

10.30 Uroczyste odsłonięcie Kamienia Pamięci przy pomniku T. Kościuszki na Rynku

11.30 Występ zespołu artystycznego z Białorusi w Szkole w Maciejowicach

 

PLENARNA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

12.15  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Naczelnik Kościuszko i inni” referat i promocja książki

12.40  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „ Insurekcja Kościuszkowska w najnowszych podręcznikach historii”

13.10 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „Co Francja zyskała na Insurekcji Kościuszkowskiej”

13.30 Doktorant Marcin Gomółka – „Bitwa pod Słonimem”

13.50 Dr Włodzimierz Kostecki – „ Dzieje Sobolewa i okolic” (praca doktorska)

14.10 Dr Leonid Niestarczuk – Prezentacja książki „Michał Kleofas Ogiński”

14.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „Ćwierć wieku Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej”

14.50 Dr  Mariusz Rombel – „ Książęta Radziwiłłowie – właściciele Piwonina i Siedzowa w

XVIII w.

15.10 dr Anatol Trofimczyk „Tadeusz Kościuszko: Aleksander Puszkin VS angielski poety”

15.30 Premierowy pokaz filmu Marka Ziędalskiego „Pamięć i tradycja bitwy maciejowickiej”

15.50 Dyskusja

Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego „ Białoruskie zespoły”

Promocja książek:

M.M.Drozdowskiego „Tadeusz Kościuszko – dzieje i tradycja

L.M.Krześniaka „ Stoję sobie i stoję” Poemat spod pomnika T. Kościuszki w  Warszawie.

„Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji – wierszem”

             Wystawa grafik Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego

 

Więcej informacji:

www.pfk.waw.pl;  email: drlmk@wp.pl; tel. 22 625 29 77;  602-175-238

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY