“Wszechnica Kościuszkowska”.


Zapraszamy na spotkanie

z okazji 270. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki
222.rocznicy Insurekcji Warszawskiej

 

16 kwietnia 2016 godz.10.00
Plac Żelaznej Bramy

 

Rys historyczny
Przemówienia okolicznościowe
Apel pamięci, salwa honorowa
Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Koncert melodii wojskowych

 

12.00 Spotkanie Wszechnicy Kościuszkowskiej
(Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62 )

 

Tadeusz Kościuszko i Insurekcja Warszawska

 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski Insurekcja Kościuszkowska w świetle badań prof. Władysława Konopczyńskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Rawski O Insurekcji Warszawskiej
Dr Longina Ordon Insurekcja Warszawska w literaturze
Dr Leszek Marek Krześniak  Echa Mereczowszczyzny w 270.rocznicę urodzin T. Kościuszki
Lic. Mateusz Kondej Spotkanie Kościuszki i Pestalozziego – innymi drogami do jednego celu. Ku równouprawnieniu warstw najniższych

 

Kościuszko 16 kwietnia kopia