“Sztuka równowagi” – spotkanie z cyklu “Zrozumieć kulturę”.


SZTUKA RÓWNOWAGI

 

Zachowanie równowagi pomiędzy naturą, cywilizacją i kulturą to odwieczny dylemat ludzkości związany z rozwojem i postępem. Jak równoważyć wpływy tych trzech filarów, które na przestrzeni dziejów wynikały z siebie i wzajemnie się kształtowały tworząc tym samym określony ład społeczny.  Sztuka zachowania równowagi między nimi rokuje harmonijny rozwój życia ludzi i społeczeństwa. Rozwój cywilizacji bez zrównoważenia go kulturą oznacza rozwój pozbawiony aksjologii, zaś z nas może uczynić pogrobowców kultury.

 

Uczestnicy spotkania dyskusyjnego będą mogli się odnieść do następujących tez:

Teza 1. Prawa natury sięgają gwiazd.

Teza 2. Kultura w podstawowym znaczeniu jest humanizacją natury.

Teza 3. Cywilizacja jest próbą urealnienia kultury.

 

ZKplakat15.09. kopia