“Światem rządzi Bóg” – projekcja filmu dokumentalnego


Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego z Biblioteki Filmu Historycznego Fundacji Ars Creatori

“Światem rządzi Bóg”

reż. Krzysztofa Tadeja

28 września 2016 r. godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

Jerzy Tomziński, były generał zakonu paulinów, były kustosz sanktuarium jasnogórskiego i przeor  Jasnej Góry, urodził się 24 listopada 1918 r. w miejscowości Przystajń k. Częstochowy. Wykształcenie zdobywał w Krakowie, Częstochowie i Rzymie. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Krakowie i Częstochowie, a następnie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie “Gregorianum” w Rzymie uzyskując w 1962 r. tytuł doktor prawa kanonicznego. Przez wiele lat był współredaktorem tygodnika katolickiego “Niedziela”, miesięcznika “Jasna Góra”, korespondentem Katolickiej AgencjiInformacyjnej i pallotyńskiego miesięcznika “Miejsca święte”. W latach 1945 – 1948 był kustoszem sanktuarium jasnogórskiego, a w latach 1952 – 57 pełnił przez dwie kolejne kadencje funkcję przeora Jasnej Góry. Utrzymywał ścisły kontakt z więzionym prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
W czasach, gdy o. Jerzy Tomziński był przeorem, 26 sierpnia 1956 r. , odbyły się Jasnogórskie Śluby Narodu z udziałem milionowej rzeszy pielgrzymów. W latach 1957 – 63 o. Jerzy reprezentował zakon paulinów jako prokurator przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Na zaproszenie papieża Pawła VI, jako generał paulinów, uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. W latach 1963 – 1993 o. Tomziński był członkiem Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Przygotowywał centralne uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze, połączone z aktem Oddania w Macierzyńską Niewolę za wolność Kościoła. W programie o. Jerzy Tomziński, były generał Zakonu Braci św. Pawła Pierwszego Pustelnika, opowiada o swoich doświadczeniach, filozofii życiowej, a także najtrudniejszych i najpiękniejszych chwilach.

Światem rządzi Bóg