Seminarium “Inspiracje Feliksa Mostowicza”.


Seminarium Inspiracje Feliksa Mostowicza towarzyszy finisażowi wystawy obrazów artysty i wpisuje się w obchody 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu. Celem tego przedsięwzięcia jest przypomnienie tragicznych losów Polaków wywożonych na Wschód.

Razem z wystawą prezentowaną w Galerii Brama Bielańska jest też formą upomnienia się o pamięć i spłacenia patriotycznego długu wobec rodaków skazanych na pobyt na „nieludzkiej ziemi”.

 

Seminarium towarzyszy publikacja – zawierająca teksty wystąpień oraz katalog obrazów Feliksa Mostowicza ze zbiorów Muzeum Niepodległości – wydana wspólnie z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

 

Seminarium Inspiracje Feliksa Mostowicza

20 stycznia 2016 r. godz. 14.00

Sala kinowa Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25

 

Program seminarium

 

dr Tadeusz Skoczek – powitanie i otwarcie seminarium

Cz. I. Feliks Mostowicz i jego obrazy

  1. dr Jolanta Załęczny, Ludzie i miejsca z obrazów Feliksa Mostowicza komentowane fragmentami wspomnień Polaków zesłanych do Kazachstanu
  2. dr Anna Milewska-Młynik, Kazachstan zapamiętany
  3. Irena Mostowicz, Życie codzienne w ZSRR – malarstwo Feliksa Mostowicza jako przykład realizmu
  4. Błażej Michalewski,  Religijność kazachstańskich Polaków, czyli kościół domowy na zesłaniu
  5. Regina Madej-Janiszek, Cmentarze w stepie kazachstańskim – wizja zapisana w malarstwie Feliksa Mostowicza oraz we wspomnieniach zesłańców osiedlonych w Kazachstanie
  6. dr hab. Antoni Kuczyński, „Zlituj się zlituj, nad ludem swym”
  7. Łukasz Żywek Kolekcja prac Feliksa Mostowicza w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Przerwa kawowa

 

 

Cz. II. Dwugłos o wystawie Kazachstan – Ursynów. Droga Feliksa Mostowicza do kraju przodków w Galerii Brama Bielańska

  1. dr Anna Milewska-Młynik Droga Feliksa Mostowicza do kraju przodków
  2. Natalia Roszkowska Emocjonalna podróż Feliksa Mostowicza oczami gości Galerii Brama Bielańska
  3. Halina Figol, Władysław Sokołowski, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”

Dyskusja i podsumowanie obrad

 

plakat