“Prasa Powstania Warszawskiego” – konferencja


KONFERENCJA  NAUKOWA  PRASA  POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

6 października 2014 r.

 

   

Muzeum Niepodległości w Warszawie

zaprasza na  

konferencję naukową

PRASA  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO

w dniu 6 października 2014 r.

godz. 10.00

 

Prasa powstańcza ukazywała się od pierwszych dni powstania do 5 października 1944 r.  Część pism była bezpośrednią  kontynuacją prasy konspiracyjnej wydawanej przez  różne ugrupowania polityczne, organizacje wojskowe, a także organizacje społeczne.  W okresie powstania warszawskiego prasa pełniła  szczególną rolę: informowała o przebiegu walk powstańczych, była źródłem informacji o sytuacji w kraju  i na frontach, była również miejscem dyskusji ideologicznych i sporów politycznych.

 

Konferencja poświęcona będzie prasie powstania warszawskiego oraz problematyce konserwatorskiej. W trakcie obrad przedstawiona zostanie ówczesna funkcja prasy oraz jej  wartość historyczna.

 

Konferencja jest jednym z elementów projektu realizowanego przez Muzeum Niepodległości: Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Referaty:

dr Ryszard Bzinkowski – Funkcja informacyjno-organizacyjna prasy powstania warszawskiego

prof. dr hab. Piotr Matusak – Z dziejów powstańczej prasy ludowej                

Maciej Motas – Prasa obozu narodowego w powstaniu warszawskim

Maciej Żuczkowski – “Znów sztandar Polski powiewa nad Warszawą” – prasa PPS-WRN w okresie powstania warszawskiego

Halina Murawska  – „Warszawianka” powstańcze pismo PPS-WRN

Stanisław Maliszewski – Fenomen „Biuletynu Informacyjnego” i jego ludzie

dr Katarzyna Utracka – Powstańcza prasa dla dzieci

Irena Sawicka – Stefania Krasowska (1886-1944) redaktorka „Kobiety na Barykadach”

Julian W. Borkowski – Powstańcza prasa Szarych Szeregów i wybrane zagadnienia służb harcerskich w czasopismach walczącej Warszawy

Bartosz Iwaszkiewicz – Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości

Agata Lipińska – Profilaktyka  konserwatorska zbiorów bibliotecznych XX wieku

 

ZAPROSZENIE (1)ZAPROSZENIE (2)