“Powiat warszawski w II Rzeczypospolitej” – promocja książki


Muzeum Niepodległości w Warszawie

i

Fundacja im. W. Orkana

 

zapraszają na promocję książki

 

dr Jolanty Załęczny

POWIAT WARSZAWSKI W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ

ŻYCIE SPOŁECZNO-POLITYCZNE, GOSPODARCZE I KULTURALNE

 

Prowadzenie

dr hab. Jacek Szczepański

 

27 kwietnia (poniedziałek)

o godz. 17.00

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

Warszawa, al. Solidarności 62

 

Wykaz naukowych opracowań, poświęconych najnowszym dziejom Mazowsza, wzbogacił się o kolejną, cenną publikację książkową Jest nią monografia powiatu warszawskiego w latach 1918–1939. Bardzo cieszy rzetelne opracowanie przez dr Jolantę Załęczny wspomnianego zagadnienia, tak istotnego dla całościowego ukazania najnowszej historii Mazowsza.

Mamy więc przed sobą publikację obszerną, rzec by można wszechstronnie ukazującą powiat warszawski. Powiat ważny z uwagi na jego położenie wokół Warszawy, będący miejscem wielu istotnych wydarzeń okresu międzywojnia. Wskazane przez autorkę aspekty: wojna polsko-bolszewicka 1920 r., obecność garnizonów wojskowych, rozwój warszawskiego okręgu przemysłowego, prężnie działające na różnych płaszczyznach ziemiaństwo, bogate życie kulturalne oraz emocjonalne związki autorki z tym obszarem – stały się bezpośrednim powodem podjęcia tej tematyki.

prof. dr hab. Janusz Szczepański

 

Praca Jolanty Załęczny dotyczy bardzo istotnego problemu badawczego, dotychczas nie opracowanego, a mianowicie dziejów powiatu warszawskiego będącego bezpośrednim zapleczem gospodarczym i politycznym Warszawy. Dobrze się stało, że autorka podjęła się opracowania tego zaniedbanego problemu badawczego. W istotny sposób uzupełniła lukę badawczą dotyczącą dziejów bezpośredniego zaplecza Wielkiej Warszawy – serca wolnej i niepodległej II RP.

Oceniając bazę archiwalną publikacji nie mam wątpliwości, że jest ona obszerna i stanowi solidną podstawę tez w niej zawartych. Wykorzystanie źródeł archiwalnych, drukowanych, prasy, pamiętników jest niezwykle szerokie. W moim przekonaniu autorka w sposób bardzo dobry opanowała warsztat badawczy historyka dziejów najnowszych. Jolanta Załęczny jest – moim zdaniem – erudytką i znawczynią historiografii polskiej.

prof. dr hab. Romuald Turkowski

 

Załęcznyplakat kopia