“Polskie nekropolie i groby na Obczyźnie”.


Zapraszamy na  spotkanie z cyklu:

Polskie nekropolie i groby na obczyźnie

 

Cmentarz legionistów Michała Czajkowskiego i ich potomków w Polonezköy ( nazwa turecka oznacza “polska wieś”), czyli w polskiej wiosce Adampol w Turcji.

 

9 kwietnia 2015 r. g. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

 

Wieś Adampol położona 100 km od Stambułu, założona w poł. XIX w. z inicjatywy ks. Adama Czartoryskiego przez szefa Agencji Głównej Misji Wschodniej Hotelu Lambert – Michała Czajkowskiego (vel Sadyk Pasza) na terenie wydzierżawionym od Ojców Lazarystów.Pierwszymi mieszkańcami wioski byli  uczestnicy powstania listopadowego na ziemiach polskich, którzy  wyemigrowali z Ojczyzny po jego upadku oraz wykupieni przez Czajkowskiego z niewoli tureckiej jeńcy-  Polacy przymusowo wcieleni do armii rosyjskiej na Kaukazie.  Na rzymskokatolickim cmentarzu pochowano m,in. :  Ludwikę Śniadecką- żonę Sadyka Paszy, piękną  muzę Juliusza Słowackiego, Władysława Jeleńskiego, Antoniego Wieruskiego oraz ponad 200 polskich osadników, weteranów wojennych i ich rodziny.

 

W 2011 roku na terenie cmentarza w Adampolu prowadzili prace rewitalizacyjne  uczniowie i nauczyciele Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Polonezkoy kopia