“Polskie nekropolie i groby na Obczyźnie” – cykl


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu

Polskie nekropolie i groby na Obczyźnie

 

Polskie groby w Łatgalii

(polskie Inflanty ob. Łotwa)

 

Prowadzenie:

Regina Madej-Janiszek

 

Łatgalia  – kraina, której  w średniowieczu  gospodarzem był    oparty na  regule templariuszy   Inflancki  Zakon Rycerzy  Chrystusa , potocznie zwany   kawalerami mieczowymi. Po jego sekularyzacji  w  1561  roku stała się  na  210 lat   wspólną domeną Korony i Litwy  w  Rzeczypospolitej Obojga Narodów  . Po kończącym potop szwedzki  pokoju Oliwskim zawartym w1660 roku  pozostała  w granicach Rzeczypospolitej Polskiej  jako jedyna część Inflant  i od tego czasu   nazywano ją Inflantami Polskimi. Na skutek rozbiorów  Polski w 1772 roku włączona do Rosji. W 1920 roku walczyli o  Łatgalię   polscy żołnierze, 3 stycznia   wyzwolili  Dyneburg, a  wkrótce    pod dowództwem   generała Rydza Śmigłego  wyparli wraz z  wojskiem łotewskim  bolszewików z całej   Łatgalii. Zgodnie z umową  polsko-litewską   wojska polskie ustąpiły  z Inflant, zajęły  jedynie   twierdzę  w Dyneburgu.  Polska już nigdy nie wróciła  do Łatgalii, ale  Polacy pozostali tam do  chwili obecnej. . Pamiątki po ich  bytności    począwszy od   wojny ze Szwedami,  np. pod Kircholmem , poprzez  walki z  bolszewikami , po dzień dzisiejszy  rozsiane są po całym terenie  dawnych Inflant Polskich.  Wielu z Polaków  pozostało  tam na zawsze, ale  epitafia na ich grobach są często  już nieczytelne.  Zapraszam zatem na wędrówkę po   znajdującej się  dziś w granicach Łotwy Łatgalli , śladem   polskich cmentarzy , grobów i innych miejsc pamięci  o  Polakach z Inflant.

Regina Madej-Janiszek

 

18 lutego (czwartek) 2016 r. godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 

Łatgalia kopia