Panel dyskusyjny “Historia I wojny światowej oczami Białorusinów i Polaków”


W dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00 odbędzie się panel dyskusyjny Historia I wojny światowej oczami Białorusinów i Polaków organizowany w Muzeum Niepodległości przez Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie. Będzie to jednocześnie finisaż wystawy Białoruś w okresie pierwszej wojny światowej zorganizowanej w naszym Muzeum przez Centrum Kultury Białorusi w Warszawie i Narodowe Muzeum Historyczne Republiki Białorusi.

 

Pierwsza wojna światowa, była z pewnością jednym z najważniejszych konfliktów zbrojnych w historii ludzkości. Znana nam rzeczywistość powstała na ruinach i zgliszczach francuskich, niemieckich, polskich i białoruskich wiosek i miast. Pierwszy globalny konflikt w historii świata nadal stawiany jest – nieco niesprawiedliwie – w cieniu drugiego. Stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej to dobry powód, aby po raz kolejny zwrócić uwagę na związane z nią problemy, które wciąż budzą kontrowersje, zarówno wśród historyków, jak i zwykłych ludzi.

 

Do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono m.in.

 • Edward Szwajko Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie
 • Julia Rubina Zastępca Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie
 • Wadim Lakiza Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruś
 • Aliaksandr Chramy Zastępca Dyrektora Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś
 • Aleksei Szinkarenko Kurator wystawy z Mińska
 • Prof. Dr hab. Antoni Mironowicz Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Jacek Szczepański Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie
 • Dr Stefan Artymowski Muzeum Niepodległości – prowadzenie dyskusji

 

Uczestnicy panelu są zaproszeni do dyskusji nad zagadnieniami:

 • Dyskursy i „prawda” narodowa. Czy możliwa jest wspólna historia wojny dla Europy? (Precedens odsłonięcia pomnika Gawriły Principa w Sarajewie).
 • Pierwsza wojna światowa w historiografii Europy Środkowo-Wschodniej: w poszukiwaniu całości.
 • Narodowa historiografia Białorusi i pierwsza wojna światowa: potrzeba przemyślenia. Radzieckie i rosyjskie archaizmy w białoruskim dyskursie historycznym.
 • Przyczyny wybuchu wojny i przystąpienia do niej Imperium Rosyjskiego, które obejmowało ziemie białoruskie. Czy było możliwe uniknięcie konfliktu?
 • Pierwsza wojna światowa a państwowość białoruska. Wojna a ruchy narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Pierwsza wojna światowa jako katastrofa humanitarną. Problematyka białoruskich uchodźców z rejonu frontu i strefy okupowanej.
 • Życie codzienne pod okupacją. Perspektywy badań mikrohistorycznych pierwszej wojny światowej.
 • Wnioski płynące z pierwszej wojny światowej. Zawężone postrzeganie jej roli w historii jako preludium kolejnego konfliktu. Rozbieżność w proporcjach badań historycznych, poświęconych obu wojnom światowym.
 • Pamięć o pierwszej wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Doświadczenia Polski i Białorusi. Jakie miejsce zajmowała wojna w historiografii radzieckiej? Upamiętnienia. Inicjatywy lokalne i polityka państwowa.