“Pałac Saski na 100-lecie odzyskania niepodległości”.


Zapraszamy na DEBATĘ!

 

6 listopada 2014 r. godz. 17.30

 

Głównym jej celem będzie przedstawienie problematyki odbudowy historycznej pierzei pl. Piłsudskiego.

 

Szczególny akcent zostanie położony na bogatą historię gmachu Sztabu Głównego, rolę pl. Piłsudskiego związaną ze Świętem Niepodległości oraz propozycje uczczenia zbliżającej się wyjątkowej 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Dyskusja pomiędzy uczestnikami debaty (prowadzona przez organizatorów wydarzenia, z uwzględnieniem pytań publiczności w drugiej części spotkania) zostanie podsumowana poprzez wykazanie zasadności oraz możliwości wznowienia przerwanej odbudowy pałacu Saskiego do roku 2018 – w którym przypadać będzie 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Po debacie przewidziany zostanie czas na rozmowy z prelegentami, uczestnikami spotkania i publicznością w westybulu Pałacu Przebendowskich.

 

PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY:

 

Seweryn Blumsztajn (Gazeta Stołeczna)

 

dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki (Wydział Architektury PW)

 

dr Krzysztof Jaszczyński (Fundacja “Warszawa1939.pl”)

 

Barbara Jezierska (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007-11)

 

prof. Andrzej Koss (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki )

 

Aleksandra Sheybal-Rostek (Rada m. st. Warszawy)

 

Adam Wagner (Polsko-Belgijska Pracownia Architektury “Projekt”)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!